NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI

Ve školním roce 2016/2017 opět pokračuje výuka římskokatolického náboženství pro děti 1. až 9. ročníku v místní Základní škole. Vyučovacím dnem je středa od 14:30 do 15:15 hodin. Rodiče, prarodiče a kmotři mají dbát na to, aby dítě, zejména pokřtěné, chodilo do výuky náboženství, kde zároveň probíhá příprava ke svátostem (křest a 1. sv. přijímání). Do náboženství mohou chodit i děti nepokřtěné.


NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ
Zpravidla každý druhý pátek po mši svaté (viz aktuální ohlášky) probíhá na faře cca. od 17:45 do 19:00 hodin výuka náboženství pro dospělé - hovory o víře. Od září 2016 poznáváme světa Bible a pracujeme s biblickými atlasy a pomůckami.