VEŘEJNÁ SBÍRKA

 

K 31. 10. 2017 se vybralo:

Dne 24. 6. 2016 uhrazena faktura ve výši 40.250,- Kč
Dne 6. 9. 2016  uhrazena faktura ve výši 23.575,- Kč
Dne 26. 10. 2016 uhrazena faktura ve výši 1.609,- Kč
Dne 16. 12. 2016 uhrazena faktura ve výši 119.082,50 Kč

Dne 10. 5. 2017 uhrazena faktura ve výši 47.150,- Kč

Dne 10. 8. 2017 uhrazena faktura ve výši 75.900,- Kč

Dne 26. 9. 2017 uhrazena faktura ve výši 94.300,- Kč

 

Aktuální zůstatek na účtu: 356.189,- Kč

 

 

Děkujeme všem dobrodincům - menším či větším dárcům. Na všechny pamatujeme v modlitbách.