1. neděle adventní B

1. neděle adventní B

 

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

 

Nebylo na nás nic dobrého, říká prorok Izaiáš, dokonce každý náš dobrý skutek byl „jak špinavý šat“. O naší bezmocnosti vypovídá prorokem použitý obraz: „… nepravosti nás unášely jak vítr“ (Iz 64,5). Dá se ještě výstižněji vyjádřit beznadějnost stavu, ve kterém jsme se nacházeli? A přece přišel Spasitel. Bůh vzal na sebe úlohu zachránce. Nikoli proto, že bychom byli dobří a Bůh si řekl: „Podívejte, jak jsou ti lidé skvělí! Pojďme, pomůžeme jim!“ Ale proto, že Bůh se nám zavázal láskou, když nás stvořil. A přestože jsme jeho lásku zavrhli a chtěli jsme stát na vlastních nohách (jaká nerozumnost!), Bůh nás natolik miluje, že nás raněné, obrané, polomrtvé nalezl a přivedl do církve, která je povolána starat se o jeho děti… (Doufám, že v tom vidíš podobenství o milosrdném Samaritánovi.)

 

A nyní jsi spasen. Křtem ses stal Božím dítětem! Už ne pouze Božím stvořením, ale Božím dítětem. Jaký je to obrovský rozdíl! Jsi zachráněný, umytý, očištěný, uzdravený, osvobozený… To je důvod k oslavě!

 

Proč nejásáš? Copak nevidíš, jak nesmírně tě Bůh miluje? Nevnímáš? Nejsi slepý? Nejsi hluchý? Máš-li smysly duše v pořádku, dlouhodobě, nejen během adventu, je čas jásotu a radosti, neboť přijde náš Zachránce, vrátí se ten, který nám daroval nový život. Pokud nemáš smysly srdce v pořádku, tak odstraň svou slepotu, uzdrav svou hluchotu – máš k tomu zpověď, máš k tomu modlitbu a půst, máš k tomu lásku k bližnímu…

 

Když Ježíš dnes v evangeliu říká: „Bděte!“, dokonce třikrát, chce nám připomenout, kým jsme se stali, když jsme přijali spásu, ale i to, že naše spása je neustále v ohrožení. Ohrožujeme ji my sami svou slabostí a nestálostí, ohrožují ji pokušení světa a svádění ďábla. Bdělost znamená vytrvat v radosti ze záchrany, nepřejít na druhou stranu do světa zármutku a beznaděje.

 

Stane-li se radost běžnou součástí tvého života, bude-li bdělost tvým každodenním programem, stane se s tebou něco nádherného – budeš „jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a) i lidem. Budou v tobě vidět Boží obraz a budou oslavovat Otce. Tak se pusť do boje, vize je nádherná, cíl je na dosah! Vždyť sám Bůh je tvým Spasitelem!

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk