12. neděle v mezidobí C

ROK MILOSRDENSTVÍ

12. neděle v mezidobí C

 

„Milosrdní jako Otec“

 

U dnešního evangelia se zpravidla pokládá otázka: „Kdo je Ježíš pro tebe?“ Já bych ji ale otočil a položil si otázku: „Kdo jsem já pro Ježíše?“ Když ji zodpovím, budu moci pravdivěji odpovědět i na tu první otázku.

 

Pavel, který Galaťanům nekompromisně vyčítá, že se odvrátili od evangelia, které jim hlásal, zároveň dělá velmi zajímavou věc – připomíná jim, kdo jsou. Boží děti, oblečeny v Krista, dědici. Jakoby chtěl zdůraznit, že udělali chybu, ale to nic nezměnilo na vztahu Boha k ním. A všimni si, že to dělal připomenutím toho, kdo jsou oni pro Boha.

 

Když se Svatého otce Františka novinář ptal, kdo je, dostal takovouto odpověď: „Jsem hříšník, na kterého pohleděl Pán… Jsem ten, na kterého se Pán dívá. Vždy jsem vnímal svoje heslo: Miserando atque eligendo jako heslo, které vypovídá pravdu o mně.“ A v souvislosti s Matoušovým evangeliem, tak, jak ho namaloval velký malíř Caravaggio, dodává: „Ten Ježíšův prst… namířený na Matouše. Takový jsem. Takto se cítím. Jako Matouš… Matoušovo gesto na obrazu na mě velmi silně působí: drží své peníze, jakoby říkal: „Ne, nepovolávej mě! Ne, tyto peníze jsou moje!“ Takový jsem i já: hříšník, k němuž Hospodin obrátil svou tvář.“

 

Všimni si dvou věcí ve slovech Svatého otce – je hříšník, no zároveň velmi dobře ví, že Hospodin k němu obrátil svůj zrak. Je hříšník, ale Bůh s ním počítá. A toto platí i pro mě, pro tebe. Já i ty jsme hříšníci, no Bůh s námi počítá. Jsme Boží synové, křtem jsme oblečeni v Krista, jsme dědici celého Božího království.

 

A všimni si ještě těch latinských slov, které se dají přeložit i takto: „Pohlédl na něj s milosrdenstvím a vyvolil si jej“. Ježíš mu očistil a proměnil srdce svým milosrdenstvím a hned poté jej povolal.

 

Vnímáš v těchto několika větách, že i ty jsi pro Ježíše vzácný, důležitý, nenahraditelný? Pokud ano, tak zvedni hlavu a přestaň se zabývat svými selháními. Ty se dají velmi snadno vymazat lítostí, pokáním, svátostí smíření. Rozplynou se jako dým ve větru. Ale Ježíšova láska se nedá zahladit, tu žádný vítr neodvane.

 

Takže jak bys teď odpověděl na otázku, kdo jsi pro Ježíše? A kdo je Ježíš pro tebe?

 

Popovídej někomu o tom, S hrdostí Božího dítěte!

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk