15. neděle v mezidobí A

15. neděle v mezidobí A

 

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

 

Je skvělé, že náš Bůh mluví. Není němý jako modla. Jeho slovo je silné – důkazem je vesmír, který vznikl jeho slovem. Jeho slovo je laskavé a něžné – důkazem je vtělené Slovo, Ježíš, a celé dílo záchrany, které pro nás uskutečnil. Jeho slovo je pravdivé – důkazem jsou celé dějiny Izraele, plné vzestupů a pádů podle věrnosti či nevěrnosti vyvoleného národa. Jeho slovo je živé – důkazem jsme my, kteří dnes věříme v Boha a milujeme ho.

 

Jaké slovo dnes Bůh zasel do tvého života? Moje odpověď na takovou otázku by byla: „Nevím.“ Totiž semínko je ještě malé, nedokážu určit, co z něho bude. Ale když se podívám na svůj životní příběh, mohu říct, jaké slovo Bůh zaséval a jaký vzrůst mu dal.

 

Vnímám ve svém životě slovo vyvolení – byl jsem pokřtěn a zažil jsem den, kdy jsem se sám za sebe rozhodl žít pro Boha.

 

Vnímám v sobě slovo odpuštění – když jsem se stal nevěrným svým křestním závazkům, když jsem porušil smlouvu s Bohem. A on mi mnohokrát odpustil a stále odpouští.

 

Vnímám v sobě slovo povolání – nejenom k manželství, ale i ke konkrétní práci v jeho vinici. Například psaním těchto řádek. Ty možná uklízíš kostel, čteš při mši svaté, organizuješ tábory pro děti, navštěvuješ nemocné, jsi členem modlitební skupiny… To všechno je plodem Božího slova!

 

Vnímám v sobě slovo lásky – když stále více prožívám to, že Bůh mě miluje. Nikdy nezapomenu na to, jak jsem před 20 lety, když jsem byl daleko od Boha, dostal nepodepsanou pohlednici s textem: „Bůh tě stále miluje.“ Tento projev Boží starostlivosti mě držel při životě celé roky, kdy jsem nepřijímal svátosti…

 

A ještě jednou vnímám v sobě slovo lásky – což se projevuje úsilím být Ježíšovým svědkem pro lidi kolem sebe, aby také oni mohli zakusit Boží lásku a žít jednou v nebi.

 

Takže upravím výše položenou otázku a zeptám se takto: Jaké slovo Bůh zasel do tvého života a čím se dnes projevuje to, že Bůh k tobě osobně promluvil a stále mluví? Co Boží slovo v tobě vykonalo a i dnes koná?

 

Kéž se odpovědi na tyto otázky stanou předmětem tvého slavení této neděle. Najdi si čas a velmi konkrétně děkuj Bohu za to, co v tobě svým slovem vykonal. Neboj se, že nebudeš mít co říct. Boží Duch ti mnohé připomene, neboť Bůh se těší, když se raduješ z jeho díla, které v tobě koná…

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk