17. neděle v mezidobí C

ROK MILOSRDENSTVÍ

17. neděle v mezidobí C

 

„Milosrdní jako Otec“

 

Ve čtvrtek se moje manželka se sestrou chystala sbírat borůvky. Tak jsme při ranní modlitbě prosili našeho Boha, aby jim připravil místo, kde jich bude hojně. Asi za dvě hodiny mi manželka volala z lesa, že borůvek je tolik, že jich tolik ještě v životě neviděla a že Pán Bůh naši prosbu slyšel a štědře vyslyšel.

 

Dobrá, můžeme to nazvat náhodou, ale když se na to podíváme očima víry, Pán Bůh věděl, o co jej budeme prosit, a už od jara (vlastně od stvoření světa) chystal to místo na tento čtvrtek, aby nám udělal radost – nejen z bohaté úrody, ale zejména z vyslyšení prosby.

 

Někdy si možná myslíme, že Boží milosrdenství se týká jen našich hříchů. Ale není to tak. Jeho milosrdenství se týká celého našeho života. Dokonce i tak obyčejné věci, jako je hojnost borůvek. Jistě by nám je dal – jako už tolikrát – i bez naší modlitby, ale jak se Bůh těší, když mu svěřujeme své potřeby a touhy a on nám radostně odpovídá.: „Už jsem ti to připravil, tady to máš. Víš, mám tě rád!“ Není to milosrdenství? Nemá Bůh milé srdce, když se stará o všechny drobnosti našeho života?

 

Také Abrahámovo setkání s Nejvyšším je o tom. Boha nesmírně těší, že může dělat Abrahámovi radost. Že mu může vycházet vstříc. Jakoby mu na začátku rozhovoru řekl: „Pros o co chceš, tvá prosba je předem vyplněná.“

 

Tato neděle se může stát průlomovou ve tvém životě modlitby a ve tvé důvěře v Boha. Hned teď se postav před Boha (představ si, jak on stojí před tebou) a řekni mu o nějaké dobré touze svého srdce. A potom sleduj, jak ti ji naplní. Jestli by se to nestalo hned, někde si poznamenej (naše paměť je krátká a lehce zapomeneme; pak máme tendenci obviňovat Boha, že nás nevyslyšel) a vrať se k ní za týden, za měsíc. Uvidíš, že Bůh bude konat. A nezapomeň poděkovat!!!

 

Zkus tedy poznat také tuto stránku Božího milosrdenství – Boží starostlivosti o tebe a jeho zájem o všechno, co prožíváš. Vnímej jeho odpovědi na tvé otázky, potřeby, touhy a těš se, že ani jedna z nich není bez odezvy v srdci dobrého Boha. I kdyby to byly „jen“ borůvky.

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk