18. neděle v mezidobí C

18. neděle v mezidobí C

 

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

 

Dovolím si poněkud změnit Pavlův text z dnešního druhého čtení: „Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co je nad sluncem, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co je nad sluncem, ne na to, co je pod sluncem“ (srov. Kol 3,1-2). Takto změněný text jasně ukazuje souvislost s prvním čtením o marnosti z Knihy Kazatel, který nám možná někdy působí vrásky na čele: „Je-li to tak, jak píše Kazatel, jaký smysl má všechno naše namáhání a snaha na zemi?“

 

Odpověď je jasná. Pokud se zaměříme jen na to, co je „pod sluncem“, tak je všechno (doslova všechno) v konečném důsledku nesmysl. Apoštol Pavel to vyjádřil slovy: „Máme-li naději v Krista jen v tomto životě, pak jsme nejubožejší ze všech lidí“ (1 Kor 15,19). Pokud však své oči, své srdce, své smýšlení zaměříme na Krista, na to, co je „nad sluncem“, pak všechno (doslova všechno) dostává smysl. A ne lecjaký, ale věčný.

 

Kdybys měl možnost investovat, do čeho bys vložil své peníze? Určitě do něčeho, co by ti dlouhodobě přinášelo trvalý užitek. No a právě Bůh ti nabízí možnost takovéto investice. Říká, že tvá duše je nesmrtelná a Boží slovo věčné. Investuj do své duše a do poznání Boha skrze jeho slovo a budeš mít zaručený zisk, který bude trvat věčně.

 

To neznamená, že se nemáme věnovat pozemským věcem, tomu, co je „pod sluncem“. Ale máme to dělat velmi opatrně, podle slov svatého Pavla takto: „…ti, kdo kupují, jako by jim nemělo zůstat nic, a ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho nevyužívali, neboť tento viditelný svět pomíjí“ (1 Kor 7,30-31).

 

Pán Ježíš to v evangeliu vyjadřuje podobenstvím o boháči, který vsadil svůj život na hojnou úrodu. Nové sýpky, plné, „klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj!“ (Lk 12,19b). Co mu na to řekl Bůh? „Blázne!“

 

Také Ježíš se nevyhýbá rozdělení dědictví mezi bratry proto, že by to nezvládl. Ale proto, aby ukázal, že je to něco pominutelného, něco „pod sluncem“. Ano, máme se dělit i o dědictví, ale dělat to tak, jak opět připomíná Pavel: „Místo toho se však bratr soudí s bratrem, a to ještě před nevěřícími! Vůbec už to je u vás zlořád, že mezi sebou vedete soudy. Proč raději nesnášíte bezpráví? Proč raději netrpíte škodu?“ (1 Kor 6,6-7).

 

Hledej s vytrvalostí to, „co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici“ (Kol 3,1). A nic z toho, co budeš dělat, nebude marnost, protože to dostane rozměr věčnosti… Bude to „nad sluncem“.

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk