19. neděle adventní A

19. neděle adventní A

 

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

 

Dnešní čtení jsou (jako vždy) nebezpečná. Nebezpečná ve smyslu možná nechtěných následků. Vždyť běžně velmi neradi měníme svůj život…

 

Dnešní čtení vedou opět k setkání s Bohem. Nejen historickému, jakým bylo setkání Eliáše a Boha na hoře Chorebu či setkání apoštolů s Ježíšem na rozbouřeném moři. Vedou k osobnímu setkání – ty a Bůh. A takové setkání má své následky. Třeba u apoštola Pavla je to i velký žal a ustavičná bolest. Proč? Protože vnímal, jak se on bez zásluh dostal blízko k Bohu, dokud jeho bratři podle těla zůstali daleko.

 

Možná je čas zase postoupit o stupínek výš ve víře a lásce. Protože většinou jsme zaměřeni na vlastní spásu. A je to správné. Někteří se však trápí i pro spásu svých blízkých. To je velmi dobře. Ovšem Pavel jde ještě dál – jakoby říkal Bohu, že raději ať zavrhne jeho, ale ať přijme jeho bratry.

 

Doufám, že ti hodně záleží na tom, abys žil věčně se svým Bohem. Platí však, že nikdo se do nebe nedostane sám. Nejenže potřebuje vykoupení Kristem, ale potřebuje i lidi, kterým prokazuje lásku, od kterých přijímá lásku, a takovýto společný život v Kristu je přivádí spolu k bráně nebe.

 

Je ve tvém srdci takováto starost o lidi, se kterými žiješ? Třeba o tvé sousedy? Vzdálené příbuzné? Kolegy? Leží ti na srdci jejich věčný život?

 

Přečti si dnes několikrát Pavlova slova z Listu Římanům (9,1-5). A vzbuzuj si v srdci lásku ke konkrétním lidem ze svého okolí, kteří žijí jako ztracení, jako lidé bez naděje. Pak popros Ducha svatého, aby ti ukázal, jak jim můžeš pomoct objevit cestu spásy, jak jim můžeš pomoct setkat se s Kristem. Nikdo není ztracený případ, i když se nám tak může jevit. Bůh se může dotknout srdce každého člověka. No k tomu potřebuje tvé srdce, prožívající velký žal a ustavičnou bolest kvůli lidem, kteří jsou daleko od Boha. Bůh uvidí tvoji oběť, tvoji lásku, tvoji touhu a určitě na to odpoví – ve svůj čas a svým způsobem. Ty to ani nemusíš vědět. Jen měj touhu po spáse každého, s kým žiješ, s kým se setkáváš, o kom mluvíš, o kom posloucháš…

 

Setkání s Bohem má své „nebezpečné“ důsledky – rozšíří se ti srdce a budeš milovat i ty, které si možná včera nenáviděl, či ty, kteří ti doposud byli lhostejní. Je to krásné nebezpečí a jeho následky jsou věčné!

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk