19. neděle v mezidobí C

ROK MILOSRDENSTVÍ

19. neděle v mezidobí C

 

„Milosrdní jako Otec“

 

Spravedliví a nepřátelé. Hospodář a zloděj. Věrný a nevěrný služebník. Jakoby dnešní texty obracely naši pozornost k posledním časům, když se vrátí Pán. Nastane definitivní rozdělení na ty, kdo budou v nebi, a ty, kteří se dostanou do pekla.

 

Určitě je to spravedlivé. Avšak tyto texty mají v sobě i něco, co není řečeno, ale jaksi z toho plyne – ani jeden člověk, kterého vnímáme jako nepřítele, zloděje, nevěrného služebníka, nám nesmí zůstat lhostejný. Dokud je čas, jsme povoláni dělat vše pro to, aby přešli na naši stranu – na stranu těch, kdo milují Boha a zachovávají jeho přikázání.

 

Toto zamyšlení ovšem v sobě ukrývá i jedno nebezpečí – sebeuspokojení. V křesťanském životě si nikdy nesmíme myslet, že už jsme „za vodou“, že se už nemůžeme stát nespravedlivými, zloději, nevěrnými služebníky. Vůbec totiž nevíme, jaké nástrahy na nás čekají. Ďábel do našeho posledního výdechu bude dělat vše možné, jen aby nás svedl z cesty věčného života.

 

A tak každý den stojí před námi dva úkoly – být milosrdní, plní lásky k těm, kteří jsou mimo; a každý den bedlivě zkoumat své svědomí, zdali jsme i my nesešli mimo.

 

K tomu nám velmi pomůže neustále si uvědomovat to, co napsal autor Listu Židům: „Tito všichni umírali s vírou (…) a prohlašovali, že jsou na zemi jenom cizinci a přistěhovalci. Když tak mluvili, dávali tím najevo, že pravou vlast teprve hledají“ (11,13-14). Na jedné straně zveme lidi kolem sebe, aby se k nám připojili na cestu, na druhé straně zkoumáme své srdce, zdali jsme si ho nepřipoutali k něčemu na zemi tak, že nám to překáží putovat dál, že nám to zastiňuje Ježíše.

 

Jak budu plnit tyto dva úkoly v těchto dnech? Komu mohu pomoct setkat se s Ježíšem? Co mi nejvíce překáží žít s ním naplno každý den?

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk