2. neděle postní C

ROK MILOSRDENSTVÍ

2. neděle postní C

 

„Milosrdní jako Otec“

 

Petr v dnešním evangeliu zjevně nechtěl riskovat, že se stane to, o čem Ježíš rozmlouval s Mojžíšem a Eliášem.  Proto navrhuje alternativu: „Zůstaňme tady, žádný Jeruzalém nebude, budeme tě tady, Ježíši, zbožně adorovat.“ Ale Ježíš – a vlastně jeho Otec – takovouto možnost odmítá. Písmo mluví o jasné hierarchii: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ A tak Ježíš jde do Jeruzaléma, kde obětuje svůj život a vstává z mrtvých.. Kdyby tehdy bylo tak, jak chtěl Petr, dnes bychom žádnou církev neměli.

 

Potom však Petr dostal do rukou moc a dnes platí jeho vůle, vyjádřena ústy jeho nástupce, papeže. (Mimochodem, v pondělí slavíme svátek Stolce sv. Petra). A jaká je vůle současného papeže? Máme slavit a svým jednáním plně prožívat Rok milosrdenství. To znamená posilněni svátostmi (zejména svátostí smíření a eucharistií) vyjít z kostelů a jednat tak, aby se změnil tento svět. Abychom přijetím Božího milosrdenství sami jednali milosrdně vůči lidem kolem sebe, a tím jim dodávali naději.

 

Svatý otec nám dává příklad. Tento týden byl v Mexiku a stálo to za to sledovat nejen jeho promluvy, ale především to, jak se setkával s lidmi. Jeho objetí nebyla divadlem pro televizní kamery, ale gesty plnými útěchy a důvěry. Vycházela z přesvědčení, že projevená něha, dobrota, milosrdenství mohou pomoct člověku přijít blíž k Bohu, hmatatelně zakusit, jak ho Bůh miluje a jak mi na konkrétním člověku záleží. Nemůžeme následovat papeže na jeho cestách, ale v projevech dobroty s ním můžeme směle soutěžit.

 

Jistě, je zde riziko, že naše dobrota nebude správě pochopena. Ale to není náš problém. Našim úkolem je jednat s láskou a milosrdně. Úkolem Boha je pak měnit srdce toho, komu lásku projevujeme, aby byl schopen pochopit ji a přijmout. „Co je navíc, pochází od Zlého“ (Mt 5,37).

 

Označení Svatý rok milosrdenství může působit vznešeně a duchovně. Svaté brány, odpustky, putování... No my jsme povoláni tento Svatý rok dostat do našeho každodenního života. Rozměnit na drobné papežův požadavek jednat milosrdně a přepsat ho do svého denního rozvrhu pro nás srozumitelnými slovy: „Ozvu se dnes kamarádce, která se trápí... Pomohu kolegovi s prací, kterou zjevně nestíhá... Když se mě babička podesáté zeptá, jaký je dnes den, podesáté jí s úsměvem odpovím, že zítra je pondělí – procvičí si paměť a také se u toho zasmějeme...“

 

Dál si to rozměň sám, a vezmi si k tomu velký papír :-)

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk