2. neděle v mezidobí C

ROK MILOSRDENSTVÍ

2. neděle v mezidobí C

 

„Milosrdní jako Otec“

 

Když jsem si včera s manželkou povídal o tom, co chci napsat, říkal jsem jí, že tentokrát mi je líto, že to není audionahrávka. Chtěl bych totiž vyjádřit radost a úžas, jaký se ve mně objevuje při čtení dnešního evangelia. Četl jsem k němu mnoho komentářů, slyšel desítky homilií, ale pokaždé mě dostane samotný příběh. Mariina pozornost a starostlivost, Ježíšova ochota, množství nového vína, které chutnalo jako staré, uležené, úžas hostů, vděčnost mladomanželů… A taky humorný prvek, když sluhové nesli ve sklenici vodu správci svatby a možná si mysleli, jakou legraci si z něho udělal Ježíš, přičemž jim nic nehrozilo, vnímali to jako dobrý vtip na cizí účet…

 

Taky si představuji, jak se potom šířila zvěst o tomto zázraku. Někteří přitom možná zůstali jen na povrchu a litovali toho, že tam nebyli, protože určitě by se jim dostalo z takového množství vína. Jiní možná šli více do hloubky a viděli zázrak jako projev Boží starostlivosti. Určitě se našli i takoví, kteří viděli v proměně vody ve víno znamení – Bůh jim chtěl něco o divotvůrci sdělit… A nakonec byli i ti, kdo uvěřili v Ježíše jako Mesiáše. Mám pocit, že nejraději bych se zařadil mezi všechny – dal bych si jak skleničku dobrého vína, tak bych chtěl projevit vděčnosti Bohu, který nenechal svatebčany „na holičkách“; stejně tak bych rád lépe poznal Ježíše nejenom jako divotvůrce, ale jako toho, který má ještě větší moc – přivést člověka k věčné hostině…

 

Svatý Ignác z Loyoly velmi doporučoval číst evangelia tak, že si představíme sebe v daném příběhu. Zkus se v duchu zařadit mezi hosty na svatbě, poslouchej hudbu, připoj se k rozhovorům u stolů, všimni si, jak dochází víno. Pozoruj Marii, jak jde za Ježíšem. Postav se mezi služebníky, kteří naplňují šest kamenných nádob. Pak se postav do role správce svatby, který ochutnává dobré víno. Pozoruj úžas ženicha, kterému se dostává pochvaly… A nakonec si představ, jak jdeš ze svatby a potkáš kamaráda. Jelikož jsi byl svědkem zázraku, hoříš nedočkavostí někomu říct, co se stalo.

 

Slyšel jsi to? – Co? – Zázrak! – Kde? – V Káně. – Jaký? – Z vody se stalo víno! – Nevěřím. – Sám jsem z něho pil. – Opravdu? Jaké bylo? – Skvělé! A to množství! – Kolik? – Více než 700 litrů – Co? 700 litrů? – Jak říkám. – A kdo to udělal? – Nějaký Ježíš, z Nazaretu. – Nikdy jsem o něm neslyšel. – Ani já. Ale je to skvělý chlap. – A kde je teď? – Nevím. Říkají o něm, že prochází vesnicemi a učí, jak žít podle Božích přikázání… - Hm, takových už tu bylo…  - Ovšem, ale žádný z nich nedělal zázraky. A kromě toho, když mluví, prý jde z něho moc. – Tak toho bych rád viděl a slyšel. Víš, mně ten můj život jaksi utíká mezi prsty…

 

Nechej se uchvátit tímto Ježíšovým znamením. Popovídej o něm někomu. Zdůrazni Boží starostlivost, velkodušnost, štědrost. A dodej, že Bůh nebyl takový jen tenkrát v Káně, ale i dnes je ochotný štědře obdarovat každého, kdo se k němu obrátí s prosbou o pomoc. Pozvi kamaráda na setkání s Ježíšem. Že kam? No hned tam na místě, vždyť Ježíš žije a je stále s námi. Obrať se v modlitbě na Ježíše a kamaráda mu svěř. Vybídni kamaráda, aby sám oslovil Ježíše a svěřil mu svůj život… Možná půjdete spolu dál a už nebudete mluvit jen o znamení v Káně, ale i o tom, jak tvůj kamarád potkal Ježíše a co se s ním stalo. Tomuto procesu se odborně říká evangelizace J

 

Hoří ti srdce po přečtení dnešního evangelia? Tak si to nenechávej pro sebe. Měj v srdci milosrdenství vůči těm, jimž hoří srdce pro hřích, a svým svědectvím jim pomoz setkat se s Ježíšem, který jim zapálí srdce tak, jako tobě. Pro Boha.

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk