20. neděle v mezidobí B

20. neděle v mezidobí B

 

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

 

V souvislosti s kurzem o eucharistii, který nám církev nabízí během těchto prázdninových nedělí, mně dnes přichází na mysl jedno upozornění: nebuďme naivní či nerozumní (Přís 9,6; Ef 5,17). Protože našim úkolem není spekulovat nad eucharistií, ale ji přijímat. Je totiž pro nás zárukou věčného života.

 

Chceš věčně žít? Vědci vymýšlejí způsoby, jak prodloužit lidský život – léky, transplantacemi, genetickými manipulacemi… No představ si, že život, který žiješ nyní, bys měl žít ještě dalších takových 200 – 300 let. Chytá mě děs při takové myšlence. Když to vezmu humorně, každý den si ráno i večer mýt zuby dalších mnoho let se mi nechce. Natož pracovat v potu tváře…

 

Chceš věčně žít? Bůh také tobě nabízí věčný život, ve kterém už nebude bolest ani nářek… Dává k tomu jednu podmínku – přijímat jeho tělo a krev. Aby nám to nebylo odporné, dává se nám pod způsoby chleba a vína, tedy něčeho, co je pro nás jako pokrm a nápoj přirozené. Chce to jen víru, že Bůh je v této „matérii“ skutečně přítomný, když kněz nad ní vysloví slova proměnění. A pak to chce čisté srdce. Tedy neustálou snahu o čisté srdce, vyjádřenou lítostí nad hříchy, zpovědí, pokáním a trvalou změnou života podle Božích přikázání.

 

Chceš věčně žít? Tak neváhej a přijímej. Často, nejméně každou neděli. A přesvědčíš se, že prodlévaní s Bohem přináší mnoho dalších benefitů. Budeš pokojnější, trpělivější, laskavější, bude tě více zajímat život (skutečný život, nikoli ty bulvární nesmysly), činit dobro bude pro tebe snadnější, a odporovat zlu bude pro tebe samozřejmostí… Bolest a trápení, které snášíš, budeš vnímat jako cestu k trvalému přebývání s Bohem.

 

Chceš věčně žít? Vlastně už žiješ věčně – jestliže přijímáš Krista ve svátosti, máš už věčný život. Jistě přijde smrt, ale jen pro tělo. A i to jen do času.

 

Přečti si několikrát dnešní evangelium (Jn 6,51-58). Ježíš jasně mluví o souvislosti mezi věčným životem a přijímáním či nepřijímáním jeho těla a krve. Věříš mu? Pokud ano, tak přijímej. Pokud ne, tak mu uvěř a přijímej. Neznám jiný spolehlivý způsob, jak mít věčný život.

 

Nebuď hloupý!

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk