21. neděle v mezidobí B

21. neděle v mezidobí B

 

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

 

Náš pětitýdenní kurz o eucharistii končí tuto neděli přesně tak, jak má končit každé ohlašování radostné zvěsti – evangelia: výzvou rozhodnout se.

Znovu si přečti celou 6. kapitolu Janova evangelia a všimni si posloupnost. Ježíš nejdříve nasytil zástupy chlebem. Jakoby je lákal, aby přišli znovu za ním. Když přišli, začal jim ohlašovat radostnou zvěst o chlebě života, který zajišťuje věčný život. A dnes na závěr celé řeči o eucharistii staví zástupy i apoštoly před rozhodnutí: „I vy chcete odejít?“ K podobnému rozhodnutí vybízí Izraelity také Jozue, přičemž o sobě říká: „Já a má rodina budeme sloužit Hospodinu!“ (Joz 24,15). I já dnes stojím před rozhodnutím: přijmu nebo nepřijmu nabídku mít věčný život?

Doufám, že ses rozhodl pro Ježíše.

Milovaný Ježíši, děkuji ti za radostnou zvěst o eucharistii. Okusil jsem a viděl jsem, jak jsi dobrý. Vnímám tvou neuvěřitelnou lásku – abych mohl věčně žít, dal ses mi k dispozici, abych se tebou sytil. Vím, že mě tím proměňuješ a stávám se druhým Kristem. Jak nesmírná je tvá dobrota, když naplňuješ mne, hříšníka, a důvěřuješ mi, jako bych byl nejlepší člověk na zemi. Nechápu toto tajemství tvé přítomnosti ve mně. Asi bych zemřel, kdybych mu zcela rozuměl – Ježíš ve mně. Bůh ve mně. Věřím však v tuto pravdu a toužím žít tak, abych tě nikdy nezraňoval, neopustil, nezapomněl na tebe. To však není v mých lidských silách – vždyť víš, že velkou část dne prožívám bez toho, abych si na tebe vůbec vzpomněl. Nevím, jestli se to dá změnit, a ani nevím, zdali je to třeba měnit, zdali se vůbec dá naplno stále vnímat tvou přítomnost. Ale velmi se těším z toho, že každý den je alespoň pár okamžiků, které jsou výhradně s tebou a pro tebe. Děkuji ti za tvého Ducha, který mi připomíná, kdo jsem a s kým žiji. Děkuji ti za tvou blízkost vždycky a všude. Ježíši, miluji tě a těším se, že jednou přijde čas, kdy budeme spolu viditelně a bez překážek. Těším se na nebe. Přijď, Pane Ježíši! Přijď, Milovaný!

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk