23. neděle v mezidobí C

ROK MILOSRDENSTVÍ

23. neděle v mezidobí C

 

„Milosrdní jako Otec“

 

Častěji jsem se setkal s tím, že dnešní evangelium někteří křesťané vnímají jako omluvu svého nezájmu o hlubší duchovní život. „Já na to nemám. Vždyť i Pán Ježíš říká, že je potřeba spočítat nejdříve náklady a to, co mám k dispozici. Teprve potom se mohu pustit do díla, když mám jistotu, že to zvládnu. A na to, abych byl Ježíšovým učedníkem, na to tedy nemám!“ Z pohledu moudrosti tohoto světa je to správné a jistě je třeba takto uvažovat, když stavíme dům či bojujeme proti nepříteli z masa a kostí.

 

Ale… Text, kterým si omlouváme svůj nezájem o Boží věci, je ohraničen dvěma větami o tom, že pokud chceme být Ježíšovými učedníky, je třeba se zříct všeho, o čem si my myslíme, že nám to umožní lépe žít pro Boha. Někteří se domnívají, že je k tomu zapotřebí lepšího vzdělání; jiní, že jsou příliš jednoduší; další, že na takové věci nemají čas, neboť si myslí, že musí číst hromadu knih a chodit na velká setkání. Čím se omlouváš ty?

 

V seznamu svatých najdeme lidi, kteří neuměli ani číst ani psát, kteří byli úplně jednoduší a nevzdělaní, kteří byli zavaleni prací a neměli žádný volný čas… Ale stali se svatými. Jak to dokázali? Byli s Ježíšem. A to můžeš i ty. Důležité je tvé rozhodnutí. Řekneš-li Ježíšovi, že chceš být jeho učedníkem, že tuto svou službu pokládáš za nejdůležitější ve svém životě, buď si jistý, že ti ji vrchovatě splní. Nemám tušení, jak. Vím, jak vedl a stále vede mne, viděl jsem a stále vidím jiné, které učí, no vždycky je to přiměřeně jejich povaze, způsobu života, povolání, prostředí, ve kterém žijí.

 

Tuto neděli Pán Ježíš to samé nabízí tobě. Možná dnes byla ve farních ohláškách nějaká nabídka katechezí, setkání. Neřekni si, že to není pro tebe, že na to nemáš čas. Uvaž, čeho se můžeš (a možná  musíš, protože je to něco špatného) zříci a učiň krok ve víře. Možná tě oslovil někdo s nabídkou společné modlitby. Možná tě kněz vyzval začít číst Písmo… To vše mohou být Ježíšova pozvání stát se jeho učedníkem. Neříkej, že na to nemáš, protože když tě Ježíš k něčemu zve, zcela určitě ti k tomu dává i vše potřebné, abys to zvládl. S ním, ne vlastními schopnostmi.

 

Zkus se dnes vrátit ke čtení z Knihy moudrosti. Je jako ušita k tématu dnešního evangelia. Mluví o tom, že moudrost zachránila člověka. A i ty se můžeš stát moudrým když zanecháš všeho, co máš, na co spoléháš, a budeš se učit spoléhat na Ježíše.

 

Apoštol Pavel je toho skvělým příkladem. Asi všichni kolem něho hleděli v němém úžasu, když zběhlého otroka Onezima posílá zpět k jeho pánovi Filemonovi. Ale Pavel měl Kristovo smýšlení. A to se radikálně liší od smýšlení světa. Tím by se měl vyznačovat každý křesťan. Máš Kristovo smýšlení? V čem se dnes projeví?

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk