23. neděle v mezidobí C

23. neděle v mezidobí C

 

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

 

Dnes začneme logikou. Chceš stavět dům? Spočítej si, zdali na to máš.

Chceš se prát? Podívej se na svého soupeře a zhodnoť, zdali není silnější.

Chceš být Ježíšovým učedníkem? Zřekni se všeho, co máš, na co spoléháš.

 

V logice těchto tří příkladů nejde o to, aby sis spočítal náklady a podle toho jednal, ale o princip otázka – odpověď. Ježíš se ptá, co chceš, a odpovídá, co máš dělat.

 

Pokud tedy chceš být Ježíšovým učedníkem, tak se máš všeho zříct. V praxi to vypadá asi takhle:

 

Já: „Ježíši, tady jsem, chci být tvým učedníkem. Zříkám se všeho, co mám.“

Ježíš: „Výborně, přijímám tě za učedníka. Všechno, čeho ses zřekl, patří odteď mně. Takže mi patří tvůj dům, tvé auto, tvůj účet i bankomatová karta, tvá zahrada i pole, tvá žena i děti, tvé zájmy a všechen tvůj čas. Ty sám mi zcela patříš. A nyní dobře poslouchej: Všechno, čeho ses zřekl, ti dávám k užívání. Ale už nic z toho nepatří tobě, ale mně. Takže kdykoli přijdu k tobě (možná jako chudý) a řeknu, že potřebuji peníze, dáš mi je. Když přijdu (možná jako soused, kterého je třeba odvézt k lékaři) a řeknu, že potřebuji auto, okamžitě mi jim posloužíš. Když v ohláškách zazní, že se připravuje intenzivní biblická škola, přihlásíš se, neboť tvůj čas je můj a já tam chci s tebou být. A to se týká všeho, včetně tvých vztahů. Odteď velmi pozorně poslouchej, poněvadž tě mohu oslovit kdykoli a kdekoli. Tvůj čas a život patří mně! Vítej ve škole učedníka.“

 

Vím, označení učedník se velmi nenosí ani nepoužívá. Protože je náročné. Ale Ježíš je vždycky náročný. On se o tebe nechce dělit s nikým a s ničím. Chce, abys měl nerozdělené srdce. Vím, toto slovní spojení se většinou používá pro řeholníky, ale musí platit pro každého, kdo miluje Ježíše – být pro Ježíše s nerozděleným srdcem. Když Ježíš zavelí, jdu a všeho nechám, nepočítám, zda na to mám (protože nejde o toto), ale jdu, jelikož mě volá Ježíš.

 

Když si přečteš dnešní úryvek z Pavlova Listu Filemonovi, velmi rychle zjistíš, že být Ježíšovým učedníkem se týká každodenního života, ne kostela a klečení na kolenou, ale práce, vztahů, školy, dovolených, nemoci… Všeho, co prožíváš.

 

Zřekl ses všeho? Skvělé, můžeš být Ježíšovým učedníkem. Nezapomeň, že tato škola probíhá s křížem na ramenou (Lk 14,27).

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk