25. neděle v mezidobí B

25. neděle v mezidobí B

 

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

 

 

Jako o mnoha jiných nedělích, také dnes jsme konfrontováni se dvěma způsoby smýšlení. Jedno Písmo nazývá „smýšlení bezbožníků“ (Moud 2,12), druhé „moudrost shora“ (Jak 3,17). To první nás někdy trápí až přespříliš, zvláště jedná-li se o neopodstatněné útoky na církev a na náš způsob života. Jsou to však „jen“ útoky. Opravdové nebezpečí pro církev popisuje svatý Jakub, jehož list už několik nedělí čteme na pokračování. Nevraživost, sobeckost, války, boje, žádosti a rozkoše. Takovýto seznam nám Jakub předkládá, aby nás upozornil, proč některé církevní obce upadají, živoří, zanikají. Nabízí však i seznam vlastností, které charakterizují toho, kdo skutečně žije s Kristem: „Moudrost shora je však především čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, ne obojetná ani pokrytecká“ (Jak 3,17).

 

Je na tobě, co si vybereš. Život plný Ducha, pod jeho vedením, anebo smýšlení bezbožníků, smýšlení tohoto světa. Přitom se nepleť a neříkej si, že bezbožní jsou ti venku. Mnoho bezbožníků je přímo v našich řadách. Jsou pokřtěni, „mají“ všichni svátosti, no žijí, jakoby Krista neznali, bez něho. Dokonce si takové volíme za vůdce. K naší hanbě to říkám.

 

Pokud něco z Jakubova seznamu toho, co církev ničí, je součástí tvého života, tak ti dávám úkol, který musíš s pomocí Boží (která je přesně taková, abys to zvládl) splnit v těchto dnech – odstranit zlo z tvého života. Odprosit, odpustit, zanechat, zříct se… Z každého zle se dá dostat, pokud chceš.

 

Jsi-li od těchto věcí svobodný, tak pro jistotu si zkontroluj, zdali tvůj život je pro lidi, s nimiž žiješ, obrazem pokoje, skromnosti, smíření, milosrdenství… A děkuj Bohu, že on „tě udržuje naživu“ (Ž 54,6b).

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk