26. neděle v mezidobí A

26. neděle v mezidobí A

 

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

 

Víš, co patří mezi největší problémy křesťanů všech dob? Že vědí, co je dobré, co je správné, ale podle toho nejednají. V naší době se však zdá být tento problém ještě větší, protože mnoho věcí se relativizuje. Co bylo ještě donedávna špatné, se dneska stává módou a projevem jakože svobody. Vezmi se třeba takové předmanželské soužití. Kdysi vážné provinění nejen proti přikázáním, ale i vůči společnosti. Dnes? Už téměř převládající způsob života. Stejně jako soužití bez manželství.

 

Čím to je, že my jako křesťané poznáme pravdu, no někdy se jí až lehkovážně zříkáme? Co způsobuje, že v kostele říkáme Bohu: „Jdu“, no přes týden na Boží vinici nemáme ani pomyšlení a žijeme (mnozí) podle (ne)morálky tohoto světa? Chybí nám Kristovo smýšlení, k němuž nás vyzývá svatý Pavel v dnešním druhém čtení (Flp 2,5).

 

Jaké tedy bylo Kristovo smýšlení? Služba a poslušnost. Být pro druhé a plnit Otcovu vůli. Až k smrti…

 

Jaké je smýšlení mnohých křesťanů? Uvedu jen jeden konkrétní případ, vyjádřený větou: „Mám právo na odpočinek“. Jistě, máš. No máš povinnost odpočívat tak, aby tvůj oddech sloužil k regeneraci tělesných a duševních sil. Odpočíváš-li sledováním bezduchých televizních pořadů, které ti ničí duši, co dáš potom lidem, kterým máš sloužit?

 

A víš, co je radostí mnoha křesťanů, usilujících o svatost? Že dobrý Bůh z našich problémů nedělá tragédii, ale vždy, neustále nám připomíná, aby se naše smýšlení a pak i jednání stávalo podobným tomu Kristovu. Máme církev, svátosti, Písmo, modlitbu, společenství… To všechno jsou skvělé (i náročné) prostředky k tomu, aby se v nás očišťoval Boží obraz, abychom stále více zářili lidem kolem sebe, aby v nás viděli Krista… Včera jsem osazoval u našeho domu obrubníky. Taková k ničemu práce pro amatéra. Ale měl jsem u toho úmysl – aby byl Boží svět krásnější, aby se více zaskvělo Boží království. A už se těším, když se u našeho domu někdo zastaví a pochválí, jaké to tu máme hezké. Budu mu vyprávět o Boží kráse…

 

Dal jsem dnešnímu textu název formování svědomí. Neboť každý text Písma je formováním svědomí. Doufám, že také můj komentář ti pomůže změnit smýšlení, správně se rozhodovat a poslouchat Boha tak, jako Ježíš Kristus.

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk