26. neděle v mezidobí B

ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA

26. neděle v mezidobí B

 

„Buďte vždycky na cestě s ctností poutníka: a tou je radost“ (Sv. otec František)

 

Čte Pán Bůh seznamy?

 

Už je to mnoho let, jak mi kdosi říkal, že jako modlitební kniha se dá používat také telefonní seznam. Mohu číst jméno za jménem a u každého se nechat vést Božím Duchem, který toho člověka velmi dobře zná a přesně ví, co potřebuje, jaká modlitba mu přinese nejvíce požehnání... Napadlo mě to dnes, když jsem si četl text z Knihy Numeri. Eldad a Medad prorokovali, protože byli na seznamu. Nebyli fyzicky tam, kde měli být, ale Bůh o nich věděl. Mojžíš připravil seznam sedmdesáti chlapců, s nimiž se chtěl podělit o zodpovědnost za lid. A Bůh seznam respektoval.

 

Kdo byli chlapi, které Mojžíš vybral? Jsem přesvědčen, že to byli muži, které velmi dobře znal; věděl, že se na ně dá spolehnout; že mu budou oporou. Zkrátka, měl s nimi více než dobrý vztah. Určitě to byli kamarádi, někteří možná dokonce přátelé. A byli ochotni táhnout s Mojžíšem za jeden  provaz.

 

Chtěl bych mít takový seznam. A vlastně co mi brání napsat si ho? Metoděj, Tonda, Patrik, Václav, Ruda, Tomáš, Honza, další Tonda, Jarda... Chlapi, které znám a na každého se mohu v něčem spolehnout. Jdu se za ně pomodlit, aby prorokovali...

 

Mám také jiný seznam - seznam sousedů. Se všemi bych chtěl být v nebi. I za ně se modlím, někdy velmi konkrétně, jindy jen „za sousedy“ ve víře, že Bůh je zná a dá jim vše na cestě do nebe.

 

A chci udělat ještě jeden seznam. V Roce milosrdenství, který začne 8. prosince, chci pozvat alespoň 50 lidí (každý týden jednoho) k návratu do církve. Napíšu si do něho lidi ve svém okolí, kteří jsou pokřtěni, ale svou křestní víru nežijí, svým způsobem života jsou daleko od Boha. A také tento seznam v modlitbě předložím Bohu. Nemám tušení, co to s nimi udělá, ale když byli na Mojžíšově seznamu lidé, kteří nepřišli do stánku, ale přesto je Bůh naplnil svým Duchem, proč by nemohl podobně změnit a naplnit i lidi na mém seznamu?

 

Abys mě správně pochopil, mým cílem není přivést tyto lidi do kostela. Ne, chci a modlím se za to, aby přišli k Bohu. Aby se s ním osobně setkali. Aby mi odevzdali svůj život. A pokud zažijí setkání se živým Bohem, pak přijdou i do kostela, půjdou i ke zpovědi, a s radostí budou slavit i neděli včetně účasti na mši svaté...

 

Už teď se na psaní tohoto seznamu těším. Bude to čas naslouchání Bohu. Každé jméno, které si do něho napíšu, bude před Bohem vzácné, jím vyvolené. Jednou se mě totiž kdosi zeptal, zdali vím, proč jsou v Písmu svatém rodokmeny, seznamy lidí, jména, o nichž nic nevíme. A řekl mi, že každý ten člověk musel být pro Boha velmi vzácný a důležitý, když chtěl mít jeho jméno uchováno v Bibli, Božím slově.

 

Tak věřím, že i moje jméno je pro Boha vzácné. Že miluji Boha i proto, že někdo, komu na mně záleží, mě někdy měl a možná stále má na svém seznamu. A že určitě jsem na seznamu, který má můj milující a milovaný Bůh. 

 

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk