26. neděle v mezidobí C

ROK MILOSRDENSTVÍ

26. neděle v mezidobí C

 

„Milosrdní jako Otec“

 

Dnešní Ježíšovo podobenství asi rádi posloucháme. Jasně vystihuje náš smysl pro spravedlnost. Každému se dostalo, co mu patří. Ale, bohužel, i naši závist. Neboť boháč je pro mnohé někdo, kdo se má lépe než já, a tak mu trochu (a možná bez toho „trochu“) škodolibě dopřeji, že skončí špatně. Není to hezké smýšlení, viďte?

 

Zaměřme však svoji pozornost někam úplně jinam. Na lazary kolem sebe. Vidím je? Dám jim alespoň z „toho, co padá z mého stolu“? Nemohu se vymlouvat, že jsem chudý, a že spíše já jsem lazar a potřebuji to, „co padá ze stolů druhých“. Protože tady nejde jen o materiální věci, ale i bohatství ducha, které každý z nás dostal při křtu a má ho zvelebovat. Každý tím, že se stal Božím dítětem, přijal dar víry, naděje a lásky. Přijal Božího Ducha, který v nás toto bohatství zvelebuje. Jak? Tím, že ho rozdáváme. Že v srdci i navenek žijeme jako štědří dárci Božích darů…

 

Když si dáme do souvislosti první čtení s Ježíšovým podobenstvím, velmi snadno zjistíme, že Ježíš vůbec neodsuzuje bohatství. Ale společně s prorokem Amosem říká „běda“ těm, kdo se „nad Josefovou zkázou netrápí“. A to je něco, co může každého z nás učinit „nešťastným boháčem“, třebaže bychom byli bez jediného halíře v kapse, bez střechy nad hlavou a v roztrhaných šatech. Boháč viděl sebe a sobě rovné. Neviděl toho, kdo byl u jeho dveří a trpěl. Toto je problém mnohých z nás – třeba vidíme sebe a lidi kolem sebe, kteří žijí spořádaným křesťanským životem, setkáváme se na „hostinách“, ale ty, kdo žijí jinak, „vidíme“ pouze očima posuzování. Netrápíme se pro to, že jsou na cestě do záhuby. A tím se vlastně – na základě Ježíšova podobenství – dostáváme na stejně šikmou plochu.

 

Udělej si dnes seznam – sousedů, kolegů v práci, možná širší rodiny – a zpytuj svědomí, jak se staráš o jejich věčný život. Pro některé budeš Bohu děkovat za milost lásky, kterou jim projevuješ, u jiných možná budeš činit pokání za to, žes je doposud neviděl jako lazary u dveří tvého srdce. A pros o milost, aby ses uměl kvůli nim trápit a pomáhat alespoň „tím, co padá z tvého stolu“ – modlitbou, dobrým slovem, úsměvem, nasloucháním, povzbuzením, napomenutím… Skutky milosrdenství.

 

Už jenom pár příkladů biblických postav, které se uměli smysluplně trápit: Nehemiáš (Neh 1,2-11); Daniel (Dan 9,3-19); Ezdráš (Ezd 9,1-15) Pavel (Řím 9,1-5; 10,1-4). Přečti si to, pak jdi a jednej podobně. Aby milosrdenství zaplavilo svět, ve kterém žiješ.

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk