27. neděle v mezidobí C

27. neděle v mezidobí C

 

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

 

Tak kolik tě stojí tvé křesťanství? Kolik si pro něho obětoval tento týden? Času, svědectví, příkladu, rozhovorů, modlitby, setkání, odříkání…?

 

Apoštol Pavel ve 2. listě Timotejovi opět vybízí k investování do Božích darů v nás: „Oživ plamen Božího daru… ducha síly, lásky a rozvážnosti“ (1,6.7). Poněvadž můžeme mít Boží dary zabalené. Stačí se podívat na množství pokřtěných a biřmovaných kolem nás a vidíme, jak Boží dary téměř vůbec nepoužívají. A možná zapomněli, že něco dostali. Anebo vůbec nevědí, že něco dostali?

 

Kdybys dnes dostal 1000 €, zítra bys na to ani nepomyslel? Nevěřím. Určitě bys uvažoval, co s nimi udělat, co si koupit anebo jak je investovat. Bůh ti dal tisíc eur v jiné podobě – „Ducha síly, lásky a rozvážnosti“. Co s tímto darem uděláš? Odvážně se stavíš proti každému zlu ve společnosti a v církvi? Projevuješ lásku lidem opuštěným, chudým, otrhaným, závislým – konkrétními skutky? Když něco plánuješ nebo zvažuješ odpověď na urážku, používáš rozvahu?

 

Křesťanství nás stojí hodně. Jak jsem psal minule, stojí nás život. Nemáme čas (a doufám, že ani chuť) žít životem tohoto světa, neboť žijeme nový život, zcela zaměřený na Boha. „Ať jíte, ať pijete nebo cokoli jiného děláte, všecko dělejte k Boží oslavě“ (1 Kor 10,31). Žijeme život, kde Bůh – a ne my – je středem všeho.

 

Pokud se ti podařilo uplynulý týden investovat něco víc do svého křesťanství, tak v tom pokračuj. Rozněcuj v sobě život.

 

Kdybys neměl pocit, že teď se musíš ještě více modlit, ještě více číst Písmo, ještě více chodit do kostela, tak připomenu svou zkušenost z tohoto týdne. V pondělí večer jsme s manželkou sledovali film Moje léto v Provence. V televizi. Světský film. A přece jsem ho vnímal jako investici do svého života s Bohem. Připomínal mi, jak jsou ve vztazích důležité drobnosti, jak je důležité nehrát divadlo, jak je dobré mít v srdci vášeň (hlavní postava měla vášeň pro olivovníky).

 

Chápeš? Rozněcovat Boží dar v sobě lze u všeho, co děláš. Pokud to děláš pro Pána. A s ním.

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk