3. neděle v mezidobí C

3. neděle v mezidobí C

 

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

 

Od prvního přečtení liturgických textů této neděle vnímám ve svém srdci pokoj a vnitřní radost.

 

Vnímám totiž, že nejsem sám, ale jsem součástí Kristova tajemného těla, církve, ve které mám své nezastupitelné místo a úlohu.

 

Vnímám radost z hlásání Božího slova – radost z radosti Židů, kteří po návratu z babylónského zajetí poprvé po letech slyší slova Písma svatého. Pláčou – možná od dojetí, možná s vědomím, jak velmi hřešili proti Bohu – no nakonec prožívají radost, neboť Bůh na ně nezanevřel, ale stále k nim promlouvá.

 

Vnímám radost žalmisty, který doslova jásá nad bohatstvím, obsaženém v Božím slově – vyjadřují to přívlastky jako dokonalé, spolehlivé, správné, jasné, pravdivé, spravedlivé. A také z účinků Božího slova – občerstvuje duši, dává moudrost, působí radost srdci, osvětluje oči.

 

Nakonec vnímám radost Ježíše, který ohlašuje, že dnes se naplnila slova Písma, která právě přečetl. A jsem přesvědčen, že tím neměl na mysli pouze to, že jej Hospodin pomazal, ale i to, že propouští zdeptané na svobodu, navrací zrak slepým… Když k tomu dodal, že vyhlašuje milostivé léto Páně, Židé velmi dobře věděli, co to znamená. Zkus si to najít v Třetí knize Mojžíšově 25.

 

Dnes bychom měli při čtení textů Božího slova plakat – radostí. Neboť toto slovo se dotýká nás. To my jsme propuštění na svobodu, nám se navrací zrak (jak dobře si vzpomínám na den, kdy se mi po letech vzdálení od Boha vrátil zrak a opět ke mně začalo promlouvat Písmo), my jsme ti, kterým Bůh občerstvuje duši, dává moudrost, působí radost v srdci…

 

Poslouchej Boží slovo a raduj se s Ježíšem, že se naplňuje. I dnes a i ve tvém životě. Vždyť pokud se naučíš být stále s Ježíšem a radovat se z jeho díla vykoupení, budeš prožívat pokoj a budeš mnohem bezpečnější před nepřítelem a jeho útoky, jako bys žil v neustálém napětí a strachu ze selhání.

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk