30. neděle v mezidobí C

30. neděle v mezidobí C

 

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

 

Co si představuješ pod slovem ubožák? Je to důležité, protože toto slovo lze pokládat za stěžejní v prvním čtení, v žalmu i v evangeliu této neděle. Dokonce i Pavla, který se chystá na smrt, bychom mohli pojmenovat tímto výrazem. Tak tedy kdo je podle tebe ubožák?

 

Slovník spisovné češtiny uvádí definici: „Ubožák - ubohý člověk, tvor, chudák; opuštěný, nemocný ubožák; expr. duševní ubožák hlupák.“ Asi nikdo nechce být takovým. Ani to nikomu nepřejeme.

 

Mně se však v souvislosti s tímto slovem už před mnoha lety objevila jedna slovní hříčka: Ubožák je ubohý člověk. A slovo ubohý v ženském rodu zní ubohá. Když si to rozložíme, tak to znamená, že ubožák je ten, kdo je u-Boha. Je to člověk, který nemá zastání v nikom jiném, než v Bohu, u Boha. Nemá jinou naději, jen v Bohu. Od nikoho nečeká pomoc, jen od Boha. Tedy je to člověk, který je ve všem u Boha.

 

Takovým byl celník z dnešního evangelia. Možná si automaticky myslíme, že celník musel být přinejmenším nečestný. Ale z toho, jak se modlí, je jasné, že to byl celník, který se líbil Bohu. Byl u-Boha.

 

A co farizeus? Velmi mě oslovil text Johna Eldredge z jedné jeho knihy: „Pokud chceš své děti odradit od víry v Ježíše, ignoruj svatost. Chovej se jako ničema, a pak trvej na tom, aby se rodina modlila u jídla; lži před tvými dětmi tvému šéfovi anebo manželce, a pak chtěj, abyste šli všichni společně do kostela. Chceš sousedům zprotivit křesťanství? Řvi na svého psa a pak jděte všichni hezky oblečení v neděli na bohoslužbu.“ Rozumíš? Farizeus je v tomto smyslu člověk, který se sice tváří, že je u Boha, ale je tam jenom na krátké návštěvě. Jinak žije bez Boha.

 

Rád bych byl takovým ubožákem, jakým byl celník z dnešního evangelia. Chci být u-Boha. Ve všem. Pane, smiluj se!

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk