4. neděle v mezidobí A

4. neděle v mezidobí A

 

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

 

Chceš být blažený, šťastný? Dnešní čtení z Písma svatého definují, co to znamená blaženost, a zároveň stejnými slovy ukazují velmi jasnou cestu, jak jí dosáhnout. A jako bonus k tomu přidávají, že tvé úsilí bude neustále podporováno Bohem (srov. žalm nebo druhé čtení). Co více potřebujeme? Důvěru v Boží slovo. Že to, co jsme dnes slyšeli, co jsme si přečetli, je naší cestou k radostnému životu.

 

Vím, svět nás nutí usilovat o to, abychom čím dál víc vlastnili. Nejen majetku, ale i zážitků, adrenalinu, informací. Bůh nás ale zve, abychom čím více byli. Abychom byli lidmi k jeho obrazu. To jest lidmi, kteří se zajímají a starají o druhé. Vždyť Bůh se stará o druhé!

 

Jak to uskutečnit? Přečti si dnešní čtení a vyber si jednu oblast, o které víš, že jsi v ní dobrý, že v ní posloucháš Boha. Tichost, mírnost, spravedlnost, pokoj… A děkuj mu, co vše v tobě už Bůh v této oblasti učinil.

 

Pak si vyber druhou oblast, o které víš, že ti to nějak mimořádně nejde. Možná to bude něco z toho: „Nebudou konat nepravost, nebudou lhát, v jejich ústech se nenajde podvodný jazyk.“ (Sof 3,13). A s důvěrou požádej Boha, aby to v tobě změnil.

 

Jednoduché, viď? A navíc změna je zaručena. Pokud se na to dáš. Svou změnu můžeš pojistit takto: Máš-li těžký hřích, jdi ke zpovědi. Nemáš-li těžký hřích, jdi při každé mši svaté k přijímání, setkej se se živým Ježíšem. Neumím jednoduše říct, jak dosáhnout blaženosti. Biblické, nikoli té světské.

 

Vždyť od života s Ježíšem se odvíjí absolutně všechno. Rozumíš? Úplně všechno ve tvém životě souvisí s tím, jak žiješ s Ježíšem…

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk