4. neděle velikonoční A

4. neděle velikonoční A

 

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

 

Když jsem křtem přešel přes bránu, jíž je Kristus, dostal jsem dar Ducha Svatého a můj život se naplnil vším potřebným do takové míry, že se žalmistou neustále opakuji: „… nic mi neschází!“ Byl jsem bloudící ovce, ale vrátil jsem se k pastýři a strážcům mé duše, k milovanému Ježíši.

 

Toto se stalo a mým celoživotním úkolem je dělat všechno pro to, aby to tak zůstalo.

 

Co však v takovém případě, když uvedené pravdy už v mém životě nevidím, když mě pohltily starosti, nemoci, nedostatek, když jsem se ztratil? Bohu díky, vždy je cesta nápravy. Třeba odmítnutí procházet jinými bránami (například reiki, magie, horoskopy) a vedení, které nám pobízejí zloději a zbojníci (například věštkyně, podivní léčitelé, někteří politici), a znovu se vrátit k pastýři a strážci našich duší. Jak? Pokáním a znovupřijetím daru Ducha Svatého.

 

Jestli nevíš, jak to udělat, jdi za svým knězem. Požádej ho, aby tě provedl cestou pokání a nového naplnění Božím Duchem. Najdi si potom ve farnosti skupinu, která se pravidelně setkává při čtení Písma svatého a na modlitbu. Jestli taková není, oslov pár přátel a začni to dělat s nimi.

 

Všimni si chudých okolo sebe (například vícečetné rodiny) a hledej způsoby, jak jim pomoci – ne ze svého nadbytku, ale tím, že jim dáš něco z toho, co potřebuješ pro sebe (čas, věci, peníze…).

 

Uvidíš, že jak poslechneš, brzy nebudeš mít žádný čas na konání zla. „Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.“ (Gal 5, 16).

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk