5. neděle velikonoční C

ROK MILOSRDENSTVÍ

5. neděle velikonoční C

 

„Milosrdní jako Otec“

 

Dnes je v celé Evropě sbírka na Ukrajinu. Vyhlásil ji Svatý otec František. Není o čem diskutovat. Naopak, je to příležitosti projevit štědrost. Ještě jsem nikdy nezažil (a to mi je už skoro 60 let), že by papež prosil o peníze na něco. Pokud to teď učinil, musí to být mimořádně důležité, a našim úkolem není zkoumat pozadí, ale své peněženky a účty. Abychom dokázali dát nejenom z přebytku, ale „celé své živobytí“…

 

Nyní jsi asi zvědavý, jak to propojím se čteními dnešní neděle. Velmi jednoduše: „Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem“ (Jn 13,34). Jestliže uvažuješ nad tím, jak toto přikázání naplnit, tak dnes máš k tomu konkrétní doporučení – prosbu samotného Svatého otce projevit lásku nuzným na Ukrajině.

 

Trochu u tématu peněz zůstanu. Mnozí si myslíme, že to, co vyděláme, je naše. Je to velký omyl – pokud jsme totiž odevzdali a podřídili svůj život Ježíšovi, tak všechno patří jemu. I celý náš výdělek. Židé ve Starém zákoně odevzdávali ze svého výdělku desátek pro chám. I dnes je mnoho křesťanských společenství, která každý měsíc dávají desetinu svého výdělku pro potřeby církve. Možná si přitom ale někdo myslí: „Bože, dávám ti desetinu toho, co jsem získal prací.“ No Pán Bůh mu na to odpovídá: „Ne, je to naopak: dávám ti 90% z toho, co je moje, abys to použil pro mé dílo ve tvé rodině; pro sebe – pro mé dílo jinde v církvi – si nechávám pouze 10%.“

 

Je jednou z tragédií našich farností, že dáváme Bohu jen drobné. Cítil jsem se zahanbeně a trapně, když v jedné farnosti kněz nedávno konstatoval, že nemá peníze na běžný provoz farnosti (vždyť i ta platí účty za vodu, elektřinu, plyn…). Jistě, můžeme polemizovat o důvodech, proč se farnost do takového stavu dostala, a o způsobech řešení, ale někde v pozadí je to, že sice říkáme, že posloucháme Boha, ale peníze máme pro sebe, ne pro jeho dílo… Když se vrátím ke sbírce na Ukrajinu, jak rádi tvrdíme, že posloucháme a milujeme papeže, ale když nám přímo řekne: „Moji mílí, k tomuto dílu lásky potřebuji vaše peníze“, tak vytáhneme drobné…

 

Svatý Jan ve Zjevení uvádí slova samotného Boha: „Hle – všechno tvořím nové“ (21,5a). Bůh neustále jedná, obnovuje, stará se… Takže se nemusíme bát, že pokud Bohu dáme, nám nic nezůstane. V každém případě nám zůstane Bůh, který je majitelem všech peněz světa. Nezažili to mnohokrát světci, kteří konali Boží díla bez halíře v kapse?

 

A nakonec Pavel a Barnabáš: „…svolali církevní obec a vypravovali, co všechno Bůh s nimi vykonal a jak otevřel bránu k víře pohanům“ (Sk 14,27). Kdykoli se koná Boží dílo, otevírají se dveře církve lidem, kteří jsou mimo. Neboť „podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem“ (Jn 13,35). A láska poutá. Je jisté, že i tato sbírka pro Ukrajinu pomůže mnohým potkat laskavého, starostlivého a milosrdného Boha, který koná v milujících lidech. Určitě se o tom přesvědčíme na věčnosti. Teď je našim úkolem věřit a podle své víry také jednat.

 

Kolik jsi dnes věnoval do sbírky na Ukrajinu? Odpovídá to velikosti tvé víry? Odpovídá to velikosti tvé lásky? Určitě ano…

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk