5. neděle velikonoční C

5. neděle velikonoční C

 

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

 

Dnes začnu od konce – Ježíšovým novým přikázáním. Milovat jako on. Copak se to dá? Dá. Pokud Ježíš žije ve mně. Protože pak on miluje ve mně. Takže splnění tohoto přikázání je své podstatě snadné – pozvat Ježíše, aby žil ve mně. A toto pozvání nikdy nezrušit, respektive vždycky ho obnovit, pošlu-li Ježíše svým hříchem pryč.

 

Jak ovšem milovat konkrétně? Skutky apoštolů jsou plné příkladů lásky. Dnešní čtení je o zvěstování slova, o povzbuzování a posilování srdcí. Zvěstovat někomu vykoupení v Ježíši Kristu patří mezi největší projevy lásky k lidem – poněvadž jim umožňuje získat věčný život! Jak velmi si přitom apoštolové uvědomovali, že v konečném důsledku je to Boží dílo – na konci dnešního úryvku vyznávají, že to Bůh „otevřel bránu k víře pohanům“ (Sk 14,27).

 

Žalm jako odpověď na čtení dnes konkretizuje, jak oslavovat Boha. Nejen písněmi chvál, ale: „tvoji zbožní ať vypravují o slávě tvého království, ať mluví o tvé síle! Aby poučili lidi o tvé moci! (Ž 145,10b-12a). Pro nás, pokřtěné věřící, je to přímá a jasná výzva ke svědectví o tom, jak Ježíš žije v mém životě. Ke svědectví nejen životem, ale slovem – „ať vypravují, ať mluví“.

 

Udělám malou závorku. Svatý otec František vyhlásil letošní říjen mimořádným Misijním měsícem. Chce, abychom lidem zvěstovali, že Ježíš žije. Už teď se na to začni připravovat. Zvol si tři lidi ve svém okolí, o nichž víš, že nežijí s Ježíšem (přitom to mohou být lidé, kteří jsou každou neděli v kostele, akorát že to není z lásky k Ježíšovi, ale ze zvyku či tradice). A hned dnes se začni za ně modlit, aby je Hospodin připravil na tvé zvěstování vykoupení. Do října udělej vše pro to, aby ses s těmi lidmi spřátelil, aby poznali, jak velmi je máš rád… Potom, když jim budeš říkat, jak velmi je má rád Ježíš, uvidíš Boží zázraky.

 

Vrátím se ke čtení z Knihy Zjevení. Je o tom, že Bůh nám daruje nové nebe a novou zemi. Dostaneme dědictví, které je nám přislíbeno. Můžeme to vnímat jako odměnu za to, že jsme se snažili žít nové přikázání – milovat jako Ježíš. Tedy umožnit Bohu, aby žil v nás a v nás miloval lidi.

 

Kruh je uzavřen. Žij s Ježíšem. Pak budeš milovat jako Ježíš. To tě povede k tomu, že budeš zvěstovat vykoupení a mnohé přivedeš k lásce k Ježíšovi. Tím se upevní tvoje láska s Ježíšem. Budeš s ním žít. Všichni poznají, že patříš Ježíšovi. Aleluja!

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk