7. neděle velikonoční A

7. neděle velikonoční A

 

V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

 

Jistě znáš příběh o tom, jak kněz v období velikého sucha pozval v neděli věřící na odpolední modlitbu za déšť. A když se shromáždili v kostele, zrušil ji se zdůvodněním, že nikdo z nich nemá s sebou deštník…

 

Jestliže totiž věřím, že Bůh mou modlitbu vyslyší, musím být na to připraven. Když se modlím za déšť, musím mít s sebou deštník. Když biskup žádá o modlitbu za nová povolání ke kněžství pro diecézi, musím mít připravena místa v semináři. Pakliže prosím o vylití Ducha svatého (na mnoha místech se v těchto dnech modlí ve farnostech novénu), musíme mít – obrazně řečeno – sbalené věci, protože Duch nás určitě bude chtít posunout někam dál v našem životě. Jinak jsou ty modlitby zbytečné a v podstatě farizejské. Jak jsem četl nedávno v jedné knize polského dominikána Andrzeje Szustaka, jsou vlastně proti druhému Božímu přikázání – protože v modlitbě vzýváme Boží jméno, aniž bychom od Boha něco očekávali. Tedy nadarmo.

 

V Jeruzalémě se modlili apoštolové s Marii a dalšími. Po devíti dnech na ně sestoupil Duch a naplnil je sebou. Mluvili o nich, že jsou plní mladého vína. Ale oni byli plni Ducha. Mluvili v jazycích a ohlašovali veliké Boží skutky. Myslíš si, že dnes se to už nemůže stát? Anebo očekáváš, že i v těchto dnech Bůh vylije svého Ducha na tvou farnost a promění mnoho srdcí? Pokud ano, zapoj se do modlitební novény. Pokud ne, raději se ji nemodli, bude to před Bohem čestnější a pravdivější: „Bože, nepřeji si, abys cokoli v mém životě měnil. Nechci žádné vylití Ducha, žádné dary moudrosti či zbožnosti. Chci žít jen tak, jako doposud. Jsem se svým křesťanstvím spokojený a doufám, že ty taky...“

 

Předpokládám, že toto není modlitba tvého srdce. Doufám, že nejsi neklidný, a toužíš po proměně. Když ano, s naléhavostí a vytrvalostí volej k Bohu s touhou po naplnění Boží mocí, dobrotou a láskou. A buď připraven změnit to, co ti Duch ukáže. Viděl jsem tento týden video s jezuitou Markem Rupnikem, světoznámým tvůrcem mozaik. Říkal tam, že už 25 let nesleduje televizi, ale zato každý den čte Písmo svaté a uvažuje o něm. Možná toto bude první věc, kterou bude Bůh od tebe chtít – vyměnit televizi za Písmo svaté… A dál uvidíš, neboť Duch tě povede.

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk