9. neděle v mezidobí C

ROK MILOSRDENSTVÍ

9. neděle v mezidobí C

 

„Milosrdní jako Otec“

 

Když přišli židovští starší za Ježíšem s prosbou, aby uzdravil služebníka (Lk 7,2), Ježíš odpověděl: „Já mám jít k Římanovi? Řekněte mu, že jako pravověrný věřící nikdy nevstoupím do domu pohana.“ Všichni kolem Ježíše přikyvovali a chválili ho za jeho nekompromisní postoj, kterým se zastal svého národa…

 

Co myslíš, kdyby Ježíš takto zareagoval, měli bychom dnes nějaké evangelium? Asi každý z nás cítí, že takováto slova z Ježíšových úst by nebyla evangeliem, nýbrž odmítnutím milovat.

 

Pokud to tak vnímáš i ty, zřejmě umíš odlišit „jiné evangelium“, o němž mluví svatý Pavel (Gal 1,6-7). V té době bylo podstatou jiného evangelia nucení věřících z pohanství, aby se dali obřezat a zachovávali židovský zákon. Znáš nějaká „jiná evangelia“, která zaznívají dnes?

 

Jedno z nich zní: „Udělám si to po svém.“ Žije podle něho mnoho lidí kolem nás. Stačí se podívat na množství párů pokřtěných lidí, kteří spolu žijí mimo manželství, či na množství rozvodů.

 

Jiné: „Jen abych byl zdravý.“ Tvrdí, že zdraví zajistí člověku štěstí.

Další: „Kdybych měl… (peníze, úspěch, muže / ženu), bylo by mi líp.“

A časté je i toto: „Mně církev (papež, faráři) do života mluvit nebude.“

 

Dále jsou evangelia politiků (zajistit ekonomickou prosperitu), celebrit (být co nejčastěji v médiích, byť i se skandály), sportovních fanoušků (počítá se jen výhra)…

 

Pravé evangelium se pozná podle toho, že nám ukazuje pravé štěstí, včetně cesty k němu. A tím štěstím a zároveň cestou je Ježíš. Jsem s ním – mám všechno. Nejsem s ním – nemám nic.

 

Proč právě Ježíš? Protože nikdo jiný nepřemohl smrt a nedokázal, že má moc odpouštět hříchy. A jelikož žije, stojí za to stát na straně vítěze nad smrtí. Proč bych se měl spolčovat s někým, kdo mi slibuje blaho jen nějakých sedmdesát či osmdesát let života na zemi? A co potom? Jakou odpověď na tuto otázku mi dávají politici či celebrity? Jakou odpověď na tuto otázku mi dává Ježíš?

 

Jestliže chceš vědět, zda ve svém životě nevyznáváš jiné evangelium jako Ježíšovo, stačí, když se podíváš na důsledky svého jednání. Vedou k pokoji anebo ti zneklidňují svědomí? Vnímáš někde ve svém nitru, že to či ono bys neměl dělat? Pokud ano, pros o milosrdenství a moc Ducha svatého, který ti pomůže napravit se a nejenom věřit, ale také žít pravé evangelium. To o životě s Ježíšem, který zemřel a vstal z mrtvých, abys ty mohl žít hojný život, který nikdy neskončí.

 

Je tvým evangeliem Ježíš? Ježíš v církvi?

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk