Květná neděle C

Květná neděle C

 

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

 

Ne, nebudu dnes psát o liturgickém slavnostním vstupu, který se dnes doporučuje přede mší svatou. Ačkoli je mi líto, že mnozí kněží z toho dělají jen procházku po kostele. Skutečně je takový problém sejít se třeba na farním dvoře či místním fotbalovém hřišti a tam celý liturgický průvod začít? Naše víra není jen rozumná a rozumová, nýbrž potřebuje také zážitek…

 

Chci však psát o jiném vstupu. Začnu otázkou: Zažil jsi někdy takový příchod Pána Ježíše do tvého života, že budeš na něho pamatovat do smrti? Že navždy změnil a ovlivnil tvůj život? Možná to bylo při prvním svatém přijímání, když jsi najednou věděl, že to není pouze jen oplatek, ale sám živý Bůh přišel a natrvalo vstoupil do tvého života. Možná jsi při nějaké zpovědi věděl, že Otec tě jako marnotratného syna rehabilitoval a opět přijal za syna. Anebo jsi byl někde na evangelizační akci, kde se tě někdo na rovinu zeptal: „Je Ježíš Kristus tvým osobním Pánem a Spasitelem?“ Možná jsi byl po takovém dotazu zaskočen a nechápal jsi, proč se tě na to ptá. No když jsi nad tím uvažoval (určitě s pomocí Ducha svatého, který ti vnukl, že je to důležitá otázka), zjistil jsi, že sice usiluješ žít jako katolík, ale jen proto, že tě tak vychovali, že to pokládáš za dobré, ne proto, že Ježíš za tebe trpěl, zemřel a vstal z mrtvých. A tak jsi Ježíše pozval do svého srdce a podřídil jsi mu svůj život.

 

Pokud jsi tedy něco takového prožil a víš, že Ježíš je Pánem tvého života, prožij tento den a celý Svatý týden ve velké radosti a vděčnosti za dílo vykoupení, které je i tvým údělem.

 

Pokud si na nic takového nepamatuješ, tak je čas uspořádat dnes slavnostní vstup Ježíše do tvého srdce. Předpokládám, že jsi po zpovědi, s čistým srdcem. (Když ne, tak využij nejbližší dny a přijmi svátost smíření.) Najdi si čas – například přede mší svatou anebo někdy odpoledne v tichu kostela – a popros Ježíše, aby se stal Pánem tvého života. Můžeš to udělat třeba touto modlitbou:

 

„Pane Ježíši, děkuji ti za to, že mě miluješ a že jsi přišel od Otce na svět, abys zemřel za mě. Dosud jsem si řídil život sám a hřešil jsem proti tobě. Nyní ti otevírám dveře svého srdce a života jako svému jedinému Spasiteli a Pánu. Děkuji ti, že jsi stále ochotný odpustit mi hříchy. Buď od nynějška mým Pánem, zcela ovládni můj život. Zformuj mě podle své vůle, nauč mě žít tvé slovo.“ (z evangelizačních a formačních materiálů Hnutí Světlo-Život).

 

Takováto prosba je v naprostém souladu s Boží vůlí. Když se ji pomodlíš – tedy nejen odrecituješ, ale postavíš se před Boha a vyslovíš ji s vírou a očekáváním –, Ježíš ji vyslyší a stane se Pánem tvého života. Převezme tvé starosti, břemena, zranění, očekávání, naděje… a bude ti dávat přesně to, co potřebuješ k tomu, abys žil svatým životem. Navenek se možná nic nezmění, ale ty ve svém nitru budeš vidět, že jsi osvobozený a že v tobě žije Ježíš.

 

Ježíš tě povede k nové modlitbě – bude rozhovorem s ním, s Otcem, bude ji vést Boží Duch.

Ježíš ti otevře Písmo a ty najednou budeš v něm nalézat slova, věty, které usměrní tvůj život.

Ježíš tě povede k plnějšímu přijímání svátostí – budou pro tebe nejen prostředky milosti, ale setkáním se živým Bohem.

Ježíš ti dá nové přátele a vytvoříte malé společenství těch, kdo milují Ježíše a navzájem se podporují v životě podle víry.

Ježíš ti ukáže, že nejsi bezvýznamný, ale máš důležité postavení v místní církvi i ve společnosti a povede tě ke službě.

Prosím tě, připrav dnes slavnostní vstup Ježíše do tvého života. A pak pozoruj, jak tě proměňuje. Nezapomeň na toto datum: 14. duben 2019, Květná neděle. Bude to až do smrti pro tebe den, kdy Bůh změnil tvůj život.

 

Upozornění: Podřízení života Ježíšovi jako tvému Pánu a Spasiteli tě neuchrání před pády. Budeš však schopný a ochotný udělat vše proto, abys nezůstal v hříchu, činil pokání a znovu měl Ježíše v srdci.

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk