Narození sv. Jana Křtitele

Narození sv. Jana Křtitele

 

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

 

Pokud bychom se dívali na biblické události kolem narození některých lidí (Jákob, Mojžíš, Samson, Jan Křtitel…) jen jako na jejich osobní příběhy, asi by se v nás rodily pocity jakési závisti: „Ti se tedy měli, byli vyvolení, předurčení, vyznamenáni...“ A to by bylo asi vše, co bychom si z toho odnesli.

 

No církev nám nepředkládá tyto příběhy jen tak, jen jako vzpomínky na nějaké pradávné události, vzpomínky možná až mytologické. Nikoli, církev a Bůh nám chtějí říct, že každý jeden z nás má vlastní důležitý příběh svého početí, narození i života.

 

Jen si projdi všechna čtení dnešní slavnosti, včetně těch z vigilie. (Janovo narození bylo skutečně jedno z nejdůležitějších, když se na něho dá aplikovat tolik biblických textů, že naplní dva mešní formuláře.) A čti je, jakoby byly o tobě. Vždyť i tebe plánoval Bůh ještě před založením světa, utkal tě v životě tvé matky, znal tvé jméno dříve, než jsi byl počat, připravil pro tebe úkol a celoživotní poslání, které můžeš naplnit pouze a jedině ty. Jsi důležitý!

 

Vím, těžko věřit ve vlastní důležitost a význam, když vidíme své slabosti. No věz, že někde za takovým smýšlením je ďábel. Ten totiž hrozně nechce, abychom věděli, kdo jsme a k čemu jsme. Je rád, když nás může udržovat ve falešném pocitu bezvýznamnosti, frustrace, neschopnosti. Když nám může namlouvat, že náš život je pouze prášek ve vesmíru, na kterém vůbec nezáleží. Anebo nás drží v pocitu pýchy, jak všechno sami zvládneme, že Boha nepotřebujeme. Ale to není pravda. Protože Bůh říká něco jiného. Komu budeš věřit?

 

Čti tedy dnešní čtení a vztahuj je na sebe. Jistě, kolem početí a narození nikoho z nás se zřejmě neděly žádné viditelné nadpřirozené věci, ale buď si jistý, že Bůh znal tvé jméno ještě před založením světa (srov. Ef 1,4) – má ho napsané ve své dlani (Iz 49,16). A připravil celý tvůj život (Ef 2,10). Je s tebou na každém kroku. Často si připomínej, kdo jsi, hledej v Písmu texty, které vypráví o tvém vyvolení, vysvobození, povýšení… Nezapomeň přitom, že všechno – celý život – jsi dostal jako dar, a buď vděčný Dárci.

 

Jestliže budeš v následujících dnech slyšet o narození dítěte, pokud se narodí někomu tobě blízkému, připomeň si, že to dítě je od věčnosti Bohem chtěné a milované. Zahrň ho do svých modliteb, aby rostlo pro Pána, bezpečné před každým nepřítelem. Tak se slavnost Narození sv. Jana Křtitele dostane do tvého života, budeš ji prožívat ne jako vzpomínku, nýbrž jako živou událost, která trvá – ve tvém životě i v životě každého, kdo přichází na svět.

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk