Svaté rodiny C

ROK MILOSRDENSTVÍ

Svaté rodiny C

 

„Milosrdní jako Otec“

 

Víte, kde se učíme základům milosrdenství? Jistě ano. V rodině. Poprosit, poděkovat, odprosit, odpustit. Svatý otec někdy mluví o kouzelných slovech a velice je doporučuje jako základ pro zdravý rodinný život. Jsou to právě tato: prosím, děkuji, promiň.

 

Je velmi potřebné si stále připomínat, že jednat milosrdně není nic, co by přesahovalo naše síly. Vždyť i vyslovit tato tři slova ze srdce dokáže každý, kdo jenom trochu chce. Ovšem, za jedné podmínky, kterou papež František rád zdůrazňuje: Nejdříve musím otevřít dveře svého srdce milosrdnému Ježíši, abych potom sám mohl projít Svatou bránou Roku milosrdenství a jednat milosrdně. Jen s Ježíšem v srdci dokážu vidět potřeby či bídu svého bratra, sestry; jen s Ježíšem v srdci dokážu na jejich nouzi správně zareagovat.

 

Možná si řekneš, že znáš mnoho nevěřících lidí, jejichž život je naplněn dobrem. Jistě, ale každé dobro je vždycky výsledkem spolupráce s Boží milostí, třebaže si to neuvědomují. Toto poznání by nás však nemělo svádět k tomu, abychom se pokoušeli konat dobro, a přitom nebýt v přátelství s Bohem. Nepřátelství s Bohem, vyjádřeno nelitováním hříchů, oslabuje naši schopnost konat dobro, někdy nám ji rovnou vezme, umrtví… Možná jste to zažili, když vás sžíral prudký hněv, závist či nenávist…

 

Také proto je podmínkou pro získání plnomocných odpustků svatá zpověď jak cesta očištění vztahu s Bohem. Tedy ne jako nějaký magický úkon, ale jako upřímné stanutí před Bohem v pravdě svého svědomí a důvěryplné vyznání svých selhání, protože „jeho milosrdenství je věčné“ (Ž 136).

 

Dnes, kdy je Rok milosrdenství teprve v začátcích, slavíme Jubileum rodin. Jakoby nám Svatý otec chtěl zdůraznit, že milosrdenství začíná od vlastní rodiny, od stanutí v pravdě před ostatními s použitím tří kouzelných slůvek… Možná by stálo za to ještě dnes si zorganizovat společné rodinné putování do nejbližšího kostela, ve kterém je Svatá brána, a tam spolu jako rodina splnit podmínky pro získání odpustků Svatého roku; tam jako rodina prožít uzdravení svých vztahů. Anebo zkuste se domluvit na některou z nejbližších nedělí s členy širší rodiny (třeba sourozenci rodičů a jejich rodiny) na putování širší rodiny, možná celodenním, kde byste část cesty ke Svaté bráně absolvovali pěšky. Nikdo z nás si neumí představit, jak velmi nás chce Bůh obohatit, uděláme-li k němu alespoň malý krůček.

 

Pokud se zdá být putování pro vaši rodinu dnes náročné, stojí za to udělat možná lehčí krok – například vzít si text dnešního druhého čtení (Kol 3,12-21), spolu si ho přečíst a pak si popovídat o tom, co by chtěl každý člen rodiny zlepšit ve svých vztazích s ostatními. A bude-li odvaha a budou-li vztahy otevřené, lze si říct i to, co očekáváme od ostatních členů rodiny. Nezapomeňte takovéto setkání uskutečnit modlitbou (například Korunky k Božímu milosrdenství – je krátká, to zvládnou i chlapi), a nějakým vánočním pamlskem.

 

Slavíme svátky Narození Páně – připomínáme si události, kdy se Boží milosrdenství k nám projevilo v podobě jeho Syna. Když budeme pak během roku poslouchat v evangeliu jednotlivé události z Ježíšova života, žasněme nad milosrdenstvím Boha, který se sklání k slepému, hluchému, chromému, ba dokonce i k mrtvému, jen aby nám dal najevo, jak velmi mu záleží na štěstí každého z nás. Také na tvém, bratře či sestro, který právě čteš tyto řádky. Bohu záleží na tvém osobním štěstí více než tobě samému. Uvěř tomu a opakuj se žalmistou slova chvály: „… neboť jeho milosrdenství je věčné“.

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk

 

Překlad: P. Dr. Marcel Puvák