Velikonoční neděle B

Velikonoční neděle B

 

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

 

Po vyslechnutí evangelia Velikonoční vigilie si někdo možná řekl: „Bláznivé ženy“ Jdou ke hrobu, no nevezmou s sebou nikoho, kdo by jim odvalil kámen.“ A někdo jiný zase byl nadšený: „To je láska! Jdou, ačkoli nevědí, zdali budou moci dílo vykonat. Ale nesedí doma, neboť láska jedná…“ A dnešní náboženský realista si (možná s dávkou pohrdání) pomyslil: „Cožpak nevěděli, že má vstát z mrtvých?“

 

Tyto ženy nesly vonné masti, protože chtěly pomazat Ježíšovo tělo. Stalo se však něco jiného – dozvěděly se o zmrtvýchvstání. Ony byly pomazány radostnou zvěstí. Staly se Kristovou líbeznou vůní. I když evangelista Marek píše, že se bály a zprvu mlčely, jistě později všude s nadšením a pořádně nahlas oznamovaly, co slyšely a viděly.

 

Co jsi řekl a viděl ty během tohoto velikonočního třídenní? Doprovázel jsi Krista v jeho utrpení? Viděl jsi ustanovení eucharistie a kněžství i příkazu lásky? Byl jsi u kříže, na kterém Ježíš umíral? Stal ses svědkem jeho zmrtvýchvstání, slaveného během velikonoční vigilie? Jásal jsi radostí, když kněz rozsvítil velikonoční svíci a volal: „Světlo Kristovo“? A s nadšením si provázel živého Ježíše v průvodu vzkříšení ulicemi tvé obce? Doufám, že na všechny tyto otázky odpovídáš ano. Poněvadž i tys byl pomazán radostnou zvěstí, i ty ses stal Kristovou líbeznou vůní. Jak? Nejprve křtem a pak přijímáním ostatních svátostí. Četbou a uskutečňováním slov Písma svatého. Častým přebýváním se Zmrtvýchvstalým při modlitbě. Aktivním životem ve společenství místní církve. Je tolik možností a příležitostí znovu a znovu se „navonět“ vítězným Ježíšem… a potom šířit jeho vůni všude kolem sebe.

 

A tak i ty můžeš a máš dnes – a nejen dnes – volat slova Marie Magdalény, která zpíváme ve velikonoční sekvenci: „Vstal Kristus, moje naděje“. Když se tě budou v práci či ve škole anebo někdo v rodině ptát, jak jsi prožil svátky, v těchto slovech máš odpověď víry. Proto nemluv o dobrém či špatném počasí, o hezkých obřadech anebo o nějakém výletě. Jde totiž o něco úplně jiného – o zmrtvýchvstání. A my jsme toho svědky!

 

Christos voskrese! Voistinu voskrese! (Kristus vstal z mrtvých! Vpravdě vstal!)

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk