Velikonoční neděle C

Velikonoční neděle C

 

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

 

Skvělá zpráva! Ježíš žije! Opravdu žije! A ne někde daleko, ale ve mně, v mém srdci. Doufám, že i ve tvém.

 

Právě víra v Ježíšovo zmrtvýchvstání nám, křesťanům, dává schopnost i sílu žít v tomto světě jinak než ti, „kdo nemají naději“ (1 Sol 4,13). Jsme povoláni být lidmi skutečné radosti, radosti, která je ovocem působení Ducha svatého v nás (srov. Gal 5,22). Když někdo uvěří Ježíšovi, když uvěří, že vstal z mrtvých a žije, když mu podřídí svůj život, pak Boží Duch v takovém člověku začne mohutně působit a měnit jeho smýšlení, mluvení a jednání. Možná jsi to tento týden zakoušel, jestliže jsi na Květnou neděli připravil ve svém srdci slavnostní vstup pro Ježíše.

 

Svatý Pavel tuto změnu vyjadřuje slovy: „Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi“ (Kol 3,1-2). Zahrnuje jednání Boha (to on tě vzkřísil z mrtvých) i tvé jednání („usilujte“, „myslete“). Možná však vnímáš svůj život křesťana jako neustálý sled selhání a hříchů. Ale když jsi s Kristem byl vzkříšen (víš, kdy se to stalo?), když žiješ s ním a on v tobě, tak můžeš svůj život vnímat jako neustálý sled radostného života s Ježíšem, občas přerušovaného nějakým hříchem či selháním, které tě však vedou k ještě rozhodnějšímu objetí Ježíše – třeba prostřednictvím svátosti smíření – a k jeho ochotnějšímu následování. Neboť víš, že bez něho nemůžeš udělat nic dobrého (srov. Jan 15,5).

 

Dnes je skutečně den radosti a veliké oslavy. Jsi jejím účastníkem za jedné podmínky – když jsi s Kristem byl vzkříšen. Stalo se to při křtu, když jsi byl vzkříšen. Byl jsi totiž v důsledku dědičného hříchu – možná i vlastních, pokud jsi byl pokřtěn jako dospělý – mrtvý. Křest ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého ti daroval nový život a dal ti schopnost žít jako nový člověk. Dal ti schopnost „usilovat o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici“. Možná si právě teď říkáš, že máš hromadu starostí a nemáš čas myslet na Krista. Víš však, co řekl Ježíš? „Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno“ (podívej se na celý text Mt 6,25-34). My, kteří jsme s Kristem vstali z mrtvých a uvěřili jsme mu, máme mnoho zkušeností s tím, že Otec se o nás stará – pokud mu to dovolíme.

 

Jsou různé možnosti, jak žít život křesťana. Mně se nejvíce líbí ta, která mi dovoluje neustále se radovat – dokonce i v bolesti a trápení. Neboť Ježíš žije a žije ve mně. Aleluja!

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk