Rok 2020

Každého 25. dne v měsíci se odesílá splátka na účet Biskupství ostravsko - opavského ve výši 6.000 Kč. Suma přesahující částku 6.000,- Kč bude v daném měsíci použita pro jiné potřeby farnosti. V případě sbírky nižší než 6.000,- Kč se případný rozdíl v daném měsíci doplatí z běžného účtu farnosti.

Rok 2019

 

Rok 2018

 

Rok 2017

 

Rok 2016