Velikonoční neděle B

ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA

Velikonoční neděle B

 

„Buďte vždycky na cestě s ctností poutníka: a tou je radost“ (Sv. otec František)

 

Ježíš žije!

 

Vlastně tím vykřičníkem v předchozím řádku bych měl tento text skončit. Co více lze napsat o nejdůležitější události dějin? Co si říkali mezi sebou Ježíšovi nejbližší, když se mezi nimi šířila radostná zvěst? „Ježíš žije!“ Co dnes potřebuje slyšet každý člověk na světě? „Ježíš žije!“ Protože „v nikom jiném není spásy“ (Sk 4,12).

 

Celé křesťanství se odvíjí od těchto slov. Všechno, co jako věřící člověk prožívám, s touto radostnou zvěstí souvisí. Své úspěchy i selhání, skutky, slova i myšlenky hodnotím ve světle Ježíšova zmrtvýchvstání. Neboť „jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra“ (1 Kor 15,14).

 

Ježíš žije! Ne daleko v nebi, ale je se mnou na každém kroku. „A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa“ (Mt 28,20). Toto je fakt, ne jenom zbožné přání. Dává mi sílu přežít, když něco zpackám, utěšuje mě a odpouští, když upadnu, inspiruje mě a vede, když dělám něco pro církev. Vskutku, mohu vůbec dělat něco, co by nebylo pro církev, tedy pro Ježíšovo tajemné tělo? Vždyť i pít a jíst bych měl k jeho oslavě (srov. 1 Kor 12,31 a taktéž Kol 3,23)… Protože Ježíš žije!

 

„Vždyť všichni to vědí!“ – takto mi kdosi jednou řekl. Ale jestliže to všichni vědí, proč podle toho všichni nežijí?

 

Všimni si teď po Velikonocích, kolik z těch, co byli u zpovědi, do Vánoc už Krista v eucharistii nepřijmou. Víš, proč? Protože možná jim nikdo neřekl, že Ježíš žije. Ne jako zprávu, ale jako radostnou zvěst.

 

Také ty jsi povolán žít s Ježíšem a pomáhat druhým žít s Ježíšem. Komu dnes řekneš: „Ježíš žije!“? Hned teď se pomodli, aby tvá slova přijal jako radostnou zvěst, a taky jako Boží výzvu ke změně života podle evangelia Ježíše Krista. A připrav se i na to, že lidé se tě budou ptát, proč jim to říkáš. Co pro tebe znamená, že Ježíš žije?

 

Ježíš žije! Není jiné cesty…

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk