NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI


NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ

Ve školním roce 2019/20 budeme diskutovat nad různými tématy praktického života křesťana. Setkání převážně co 14 dnů v pátek po večerní mši svaté.

Ve školním roce 2019/20 budeme diskutovat nad různými tématy praktického života křesťana. Setkání převážně co 14 dnů v pátek po večerní mši svaté