ŘKF Dětmarovice oznamuje

Drazí dětmarovičtí farníci, bratři a sestry,
 
prožíváme těžké období, ale jako křesťané ne ve strachu, nýbrž s vírou, nadějí a důvěrou v Boží pomoc. Aktuální stav neumožňuje konání mší svatých. To ale neznamená, že bychom museli kostel zavřít.
 
Milí farníci, každý den ráno otevírám kostel na celý den pro soukromou modlitbu či zapálení svíce, zvláště v této dušičkové době. Budu vám vděčný za zakoupenou svíčku, ale rovněž za vaše dary do pokladničky na provoz kostela. Je také možné zaslat finanční příspěvek přímo na účet farnosti: 1721390349/0800, abychom mohli bez přerušení splácet dluh za opravu naší fary.
 
Dluh k dnešnímu dni činí 111.158,- Kč.
 
Všem dárcům upřímně děkuji a provázím modlitbou a požehnáním.
 
Váš P. Mgr. Martin Pastrňák, O.Cr., farář

Drazí dětmarovičtí farníci, bratři a sestry,

prožíváme těžké období, ale jako křesťané ne ve strachu, nýbrž s vírou, nadějí a důvěrou v Boží pomoc. Aktuální stav neumožňuje konání mší svatých. To ale neznamená, že bychom museli kostel zavřít.

Milí farníci, každý den ráno otevírám kostel na celý den pro soukromou modlitbu či zapálení svíce, zvláště v této dušičkové době. Budu vám vděčný za zakoupenou svíčku, ale rovněž za vaše dary do pokladničky na provoz kostela. Je také možné zaslat finanční příspěvek přímo na účet farnosti: 1721390349/0800, abychom mohli bez přerušení splácet dluh za opravu naší fary.

Dluh k dnešnímu dni činí 158.000,- Kč.

Všem dárcům upřímně děkuji a provázím modlitbou a požehnáním.

Váš P. Mgr. Martin Pastrňák, O.Cr., farář

Fotogalerie:

Slavnost 150 let od posvěcení kostela

Slavnost výročí 150 let od posvěcení kostela v Dětmarovicích celebroval biskupský vikář Adam Rucki a náš farář Martin Pastrňák

Aktuálně

Tato fotogalerie je prázdná.

Vážení návštěvníci, milí přátelé,

právě jste se ocitli na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Maří Magdalény v Dětmarovicích na Karvinsku. Každá farnost si uvědomuje, že jejím posláním ve světě je nabízet křesťanské poselství současnému člověku. A toto poselství přináší prostřednictvím slavení bohoslužeb, výuky náboženství, služby potřebným, nebo životem ve společenství či podporou kulturních akcí.

Webová stránka je dnes už v podstatě běžným nástrojem komunikace -  v tomto případě mezi věřícími a všemi, kteří se z jakéhokoli důvodu zajímají o život v dětmarovické farnosti. Proto se zde dozvíte více o její historii a životě. Informací bude přibývat, takže budeme moc rádi, když čas od času navštívíte třeba naši fotogalerii, a tak alespoň přes monitor počítače nahlédnete do života našeho společenství.

A pokud budete někdy projíždět Dětmarovicemi, potěšíme se, když se alespoň na chvilku zastavíte i osobně.

farář P. Mgr. Martin Pastrňák,O.Cr.

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

"Zateplení objektu římskokatolické farnosti"

V rámci realizace projektu bylo provedeno komplexní zateplení objektu fary v Dětmarovicích. Cílem projektu bylo snížit emise skleníkových plynů do ovzduší a tím přispět k trvale udržitelnému rozvoji.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního pro gramu Životní prostředí.

BOHOSLUŽBY V DĚKANÁTU KARVINÁ

/album/dusickove-bohosluzby/snimek-obrazovky-2020-11-20-161538-png/

Předpověď počasí