1. neděle postní B

1. neděle postní B

 

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

 

Mám před očima obraz nadšeného Boha. „Naplnil se čas.“ Jak toužebně musel Bůh očekávat tento den! Propast mezi ním a jeho milovanými dětmi byla obrovská. Jistě, mohl ji uzavřít, překročit hned po dědičném hříchu, ale jaký by byl potom člověk, který tak snadno upadl do vzpoury? A tak Bůh sám sebe odsoudil k trápení srdce, aby jeho děti mohli dorůst k lásce ke svému Otci.

 

Nyní se však naplnil čas! Skvělá zpráva pro Boha, který konečně uvidí, jak jej jeho děti milují. Ještě na něho čekalo veliké zklamání, když jsme zabili jeho jediného Syna, no Bůh ho vzkřísil z mrtvých, protože vnímal jeho oběť života jako jeden obrovský projev lásky k němu jménem všech lidí. Nadšený Bůh – poněvadž se uskutečnilo dílo spásy a jeho milovaní lidé jsou už nejen jeho stvořením, ale mnohem více – jsou jeho milovanými dětmi.

 

Ale Bůh nebyl nadšený jenom ten den, kdy Ježíš vystoupil a začal hlásat radostnou zvěst o tom, že se přiblížilo Boží království. Představ si ho, s jakou radostí natahoval duhu v oblacích, když se v potopě zachránilo osm lidí. Představ si ho, s jakou láskou celé věky „ukazuje hříšníkům cestu... a pokorné učí své cestě“ (Ž 25,8b.9b). Představ si milujícího Boha, jak se sklání ve zpovědnici k tobě osobně a říká ti: „Uděluji ti rozhřešení...“.

 

Zdá se ti zvláštní říkat, že Bůh je nadšený? Tak si ho představ ve chvíli, kdy stvořil člověka, kdy ten kus hlíny poprvé otevřel oči, kdy promluvil… Bylo to tak skvělé dílo, že Bůh potom celý sedmý den žasl, jak skvělý kousek se mu podařil. No a nebyl Bůh nadšený, když se ten „skvělý kousek“ vracel k němu obnoven a uzdraven na základě oběti Ježíše Krista?

 

To ty jsi ten „skvělý kousek“! To nic, že se tak necítíš. Důležité je, abys tak žil! Každý den dostáváš jako dar k tomu, abys svým životem – myšlením, mluvením i jednáním – oslavovat Boha, milujícího Otce. Abys děkoval Ježíšovi, který tě zachránil pro Otce. Aby ses nechal vést Duchem, který tě zevnitř proměňuje k Božímu obrazu.

 

Jaká bude pro tebe tato postní doba? Necháš se unášet radostí nad dílem, které Bůh koná v tobě? Přijmeš-li tento pohled na sebe, i kříž se ti stane radostí...

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk