13. neděle v mezidobí B

ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA

13. neděle v mezidobí B

 

„Buďte vždycky na cestě s ctností poutníka: a tou je radost“ (Sv. otec František)

 

V čem vynikáš? V modlitbě? Ve znalostech Písma? V štědrosti k nuzným? V pozornosti a trpělivosti vůči nemocným a starým? Pro kněze: Ve slavení liturgie? Pro zasvěcené: Ve schopnosti probouzet svět?

 

Možná si myslíš, že nevynikáš v ničem, snad jenom ve schopnosti hřešit, selhávat. Hm, v tom vynikáme všichni. Ale když se vrátíš k dnešnímu druhému čtení, zjistíš, že svatý Pavel chválí Korinťany za to, že vynikají po každé stránce. Přitom jeho list obsahuje mnoho výčitek a napomenutí za selhání. Není to jakýsi protimluv, neodporuje to pravdě?

 

Určitě ne. Totiž to, že v něčem jsem skutečně dobrý, mě nechrání před selháními v jiných věcech. A to, že v něčem vynikám, je především ovocem působení Ducha svatého ve mně. Mým vkladem do mé svatosti je mé svobodné rozhodnutí žít s Bohem, plus každodenní úsilí vytrvat v tomto rozhodnutí. Božím vkladem je Duch svatý, který mě vede, pobízí, inspiruje a chrání. Výsledkem je svatost, která by měla být vlastní všem křesťanům. Svatost ne ve smyslu dokonalé bezhříšnosti, ale jako ustavičné úsilí žít s Bohem.

 

Takovéto vynikání je chvályhodné a potřebné. Vždyť jak lidé kolem nás uvěří, že žít s Bohem je nádherné, pokud se v něčem neodlišujeme od těch, kteří Bohu s neochotným srdcem obětují jen hodinu týdně?

 

Takže  naše vynikání je součástí svědectví a znamená evangelizaci! Po takovémto vynikání je třeba toužit a investovat do něho svůj čas, prostředky, schopnosti. Neuspokojuj se s tím, čehož jsi už dosáhl. Bůh má pro tebe připraveno mnohem víc a až do chvíle smrti se může poklad tvého srdce rozrůstat.

 

Nežiješ-li z jakýchkoli důvodů s Ježíšem, jsi-li zapleten do nějakého zla, ale chceš se z toho dostat, vzývej Ježíše, aby i tobě řekl: „Vstaň!“ Očisti se od svých selhání upřímnou lítostí a jejich vyznáním: pokud jsi katolík, tam samozřejmě ve svátosti smíření. Potom pros Ježíše, aby nasytil tvou duši, aby ti poslal lidi, kteří tě naučí poznávat Pána v Písmu svatém, v učení církve, ve svátostech; kteří tě přivedou do malého společenství, kde se budeš učit žít s Ježíšem a sloužit jeho bratřím a sestrám. A potom tě naučí být i svědkem a přivádět druhé ke štěstí, které se jmenuje Ježíš.

 

Měj touhu vynikat. Pro Ježíše!

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk