15. neděle v mezidobí B

15. neděle v mezidobí B

 

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

 

Po vyslechnutí / přečtení dnešního úryvku z Pavlova Listu Efesanům (1,3-14) máš všechny důvody k tomu, aby se ti začala motat hlava. Je to totiž o tobě. Ačkoli Pavel píše v množném čísle, jeho slova platí nikoli pro nějaký anonymní zástup, nýbrž pro každého věřícího osobně. Pro tebe. I pro mě.

 

Tak si to shrňme:

-          jsem zahrnut z nebe rozmanitými duchovními dary;

-          ještě před stvořením světa jsem byl vyvolen, abych byl svatý a neposkvrněný;

-          Bůh mě předurčil, abych byl přijat za jeho syna ke chvále jeho vznešené dobrotivosti;

-          tou milostí mě Bůh obdařil v Kristu, svém milovaném Synu;

-          v Ježíšovi mám vykoupení;

-          v Ježíšovi mám odpuštění hříchů;

-          bohatě mi projevil nesmírnou milost;

-          seznámil mě s tajemstvím své vůle – sjednotit vše v Kristu;

-          v Kristu jsem se stal Božím majetkem;

-          mám sloužit k tomu, aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti;

-          dostalo se mi potvrzení od slíbeného Ducha svatého, který je zárukou.

 

Co více potřebuji? Můj Otec vlastní veškeré bohatství, jaké si umím představit!!! Pokud je to pravda, tak proč žiji jako žebrák?

 

Protože ďábel. Ten mi namlouvá (asi málokdy přímo, ale velice často skrze lidi), že se o sebe musím postarat sám, že mít peníze, úspěch, postavení, sex, skvělé auto či nejkrásnější oblečení je víc, než to všechno, co mi nabízí Bůh. Přitom vše – peníze, úspěch, sex, skvělé auto i nejkrásnější oblečení je Boží dílem, jeho majetkem. A Bůh mi z toho všeho rád dává. Jen nechce, abych si z jeho darů udělal bůžky, modly.

 

Každý den jsem na rozcestí a musí si vybírat. Budu se těšit ze skutečných darů, o nichž mluví Pavel, anebo chci jen hračky – od peněz po nejkrásnější šaty? Boží dary nepominou, ty světské dlouho nevydrží. Do čeho se tedy vyplatí investovat? Čím naplníš své srdce, mysl, duši?

 

Velmi ti doporučuji naučit se tento úryvek z Listu Efesanům zpaměti a často si ho číst, modlit se jeho slovy. Církev zná jeho důležitost a v Liturgii hodin ho nařídila všem zasvěceným a kněžím modlit se každé pondělí večer. Kromě toho o mnoha svátcích svatých. Abychom nezapomínali na to, kdo jsme…

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk