28. neděle v mezidobí A

28. neděle v mezidobí A

 

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

 

Pokud to s Hospodinovou vinicí, o které jsme četli a poslouchali poslední neděle, dopadne dobře, na závěr bude hostina. A ta nikdy neskončí. Není to nádherná perspektiva pro každého, kdo miluje Boha?

 

Co mohu udělat, aby byl závěr takovýto? Žádá se ode mě jen jedno – mít svatební šaty. A to je jednoduché – milovat Boha a bližního. Dělat jiným to, co chci, aby jiní dělali mně. Milovat a být milován. Když si tyto principy rozměním na drobné a mám je v srdci při každém jednání a mluvení, Hospodinova vinice v mém životě bude přinášet bohatou sklizeň a hostina bude jistá!

 

Vlastně hostina je úplně jistá – neboť na její přípravě pracuje sám Bůh! Nejistá je jen moje účast na ní. Potřebuji si proto zkontrolovat, zdali mám své svatební šaty oblečené, zdali jsou čisté, zdali je nemám náhodou založené někde ve skříni, zaházené mnoha jinými šaty, které používám raději, než ty svatební.

 

Co mohou být ty jiné šaty? Oblečení zloděje. Oblečení lháře. Oblečení smilníka. Oblečení pijana. Oblečení chlípníka. Oblečení lenocha. Oblečení lakomce. Oblečení strachu. Oblečení pýchy… Jistě si umíš představit jiné, úplně konkrétní lidi v takovém oblečení. Alespoň mně při psaní přicházeli na mysl někteří lidé. No nemáš i ty takové ve svém šatníku?

 

Dnes je čas veškeré toto oblečení vyhodit a spálit. V ohni Božího milosrdenství. Vyznáním, pokáním, lítostí, svátostí smíření. A obléct si svatební šaty čistoty a pravdy, dobroty a laskavosti, radosti a pokoje… (srov. Gal 5,22-23). Pak zakusíš, že na tu závěrečnou hostinu se začínáš těšit a možná se jí nebudeš umět dočkat. Smrt se pro tebe stane vytouženou kamarádkou, protože ti zabezpečí radostný život s Bohem…

 

Kéž by se všechny naše hostiny na zemi alespoň trochu podobali na tu, která je pro nás připravována na konci věků, když „budu přebývat v domě Hospodinově na dlouhé, předlouhé časy“ (Ž 23,6). A víš, která se na tu závěrečnou nejvíce podobá? Eucharistická. Tím, že je to stolování s Ježíšem. No řekni, není slavení každé mše svaté nejlepším nácvikem nošení svatebních šatů?

 

Jaké šaty si vezmeš příští neděli na mši svatou?

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk