3. neděle adventní C

3. neděle adventní C

 

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

 

Možná si říkáš: „Já jsem takový, jaký jsem, s tím se už nic nedá dělat.“ A možná ti to říkají jiní. No Ježíš při pohledu na tebe říká Otci: „Otče, v tom člověku jsou neuvěřitelné možnosti k působení tvé milosti! Obrovská příležitost projevit milosrdenství!“

 

Nějak podobně je to i s radostí, ke které tě dnes vyzývá Písmo. Můžeš vidět svůj život jako ubolený, plný utrpení a slabosti, selhání, jednoduše hotový propadák. No můžeš přesně ten samý život vidět jako místo, kde působí Bůh se svou láskou, s milosrdenstvím a milostí, což by v tobě mělo vyvolat nesmírnou radost.

 

Velmi by mě potěšilo, kdybys v těchto dnech, kdy intenzivněji čekáme na Ježíšův druhý příchod, získal jinou optiku pohledu na sebe. Aby ses viděl tak, jak tě vidí Bůh – plného příležitostí přijímat jeho dary. Možná si řekneš, že ty už jsi takový a nezměníš se. Odmítni tuto lež o sobě. Kupříkladu takto: „Odmítám lež, že jsem zbytečný / nemožný / neschopný… a prosím tě, Bože, abys změnil můj pohled na sebe – abych se viděl tak, jak mě vidíš ty.“

 

A jak pak tě Bůh vnímá? Dnešní liturgické texty hovoří o jásotu, plesání, radosti, záchraně. O tom, že Bůh plesá a jásá nad tebou (Sof 3,17). Možná se ti to zdá neuvěřitelné. Ale kdy to říká Písmo, tak zkus tomu věřit. Cožpak Ježíš neřekl, že v nebi bude radost nad každým, kdo koná pokání? A pokání není jen to, že vyznáš své hříchy a přijmeš odpuštění, ale i to, že odmítneš každou lež o sobě, která se někde v tobě hluboce zakořenila, a přijmeš pravdu, kterou ti nabízí Písmo. Bůh se chce z tebe radovat. Dovol mu to. Prosím.

 

Vím, že není snadné změnit pohled sám na sebe. Ale jde to. Pokud budeš o to bojovat. Pokud budeš přijímat všechno, co ti Bůh dává k uskutečnění takovéto změny. Modlitba, Písmo a učení církve, svátosti, společenství… To jsou jeho dary – a ještě mnoho jiných – aby ses mohl radovat.

 

Začni možná hledáním odpovědi na otázku: „Kdo jsem pro Boha já?“ Hledej ji nejdříve u betlémských jeslí, pak přejdi k Ježíšovu kříži, a u jeho prázdného hrobu se setkej se Zmrtvýchvstalým. Tak nejlépe poznáš, kdo jsi pro Boha. A celý tvůj život dostane jasný směr i cíl.

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk