30. neděle v mezidobí A

30. neděle v mezidobí A

 

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

 

Spojitost mezi prvním čtením a evangeliem se dnes zdá být celkem jasná. Pán Ježíš mluví v evangeliu o dvou největších přikázáních a v prvním čtení jsou zmíněny některé konkrétní situace, v nichž je třeba projevit lásku k bližnímu. Poněkud však do tohoto kontextu nezapadá žalm. Je v podstatě oslavou Boha, výčtem toho, čím vším Bůh pro mě je: silou, oporou, útočištěm, osvoboditelem, pomocí, štítem, ochráncem, Zachráncem, spasením. Jak souvisí přikázání lásky s tímto seznamem?

 

Můj laický pohled mi říká, že přikázání lásky k Bohu a zejména k bližnímu je nad moje síly. Nedovedu nezištně milovat. (Třeba můj postoj k cizincům – a jak je to dnes aktuální! – je spíše poznamenán strachem než ochotou přijmout je.) A proto k tomu, abych miloval bližního, potřebuji pomoc Boha. Toto vyjadřuje dnešní žalm – chci milovat, nezvládám to sám, ale s pomocí Boží to jde: „Svému králi dopřáváš veliká vítězství“ (Ž 18,51a). To ty jsi tím králem, který dosahuje z Boží milosti velikých vítězství. Ty jsi ten obdarovaný, Bohem vyvolený, který má schopnost milovat a konat dobro.

 

Stojí za to si přečíst a pomodlit se 18. žalm celý. Něco se v něm přímo týká Davida, některé verše můžeme vztáhnout na Ježíše, ale určitě tam najdeš i takové, které se vztahují na tebe. Vzpomeň si přitom na konkrétní situace, kdy jsi zakusil Boží pomoc, když si dosáhl vítězství. Možná sis to tehdy ani neuvědomil, ale při zpětném pohledu můžeš najednou zjistit, že to Bůh jednal ve tvém životě. Zapisuj si ty události do sešitu a často se k nim vracej. Budou v tobě vzbuzovat vděčnost vůči Bohu a novou odvahu milovat, neboť budeš vědět, že Bůh jde s tebou, že je na tvé straně…

 

Takže na jedné straně jsme bezmocní konat dobro (milovat bližního), na druhé straně, uvěříme-li Bohu a začneme-li ho milovat, dostaneme jeho sílu pro skutky lásky. A víš, jak mocný je Bůh?

 

Ještě chci soustředit tvou pozornost na tři slova v seznamu, který jsem napsal na začátku: osvoboditel, Zachránce, spása. Tato slova se přímo vztahují k tomu, že v lásce denně selháváme. No Bůh nám říká, abychom proto nezoufali, abychom nerezignovali. On je ochotný a schopný (!) očistit nás od každého selhání, uzdravit každé zranění způsobené neschopností milovat (vlastní či jiného člověka). Jestliže tedy selžeš v lásce, neboj se utíkat k němu s prosbou o odpuštění. A pak běžet k lidem a znovu je milovat s ještě větší silou, vždyť Bůh je tvoje síla a štít!

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk