Nejsvětější Trojice C

Nejsvětější Trojice C

 

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

 

Když jsem hledal, jaké slovo vystihuje mé dojmy po přečtení liturgických textů dnešní slavnosti, napadlo mě slovo JISTOTA.

 

V evangeliu nás Ježíš ujišťuje, že nás vždycky povede, že jeho Duch nás uvede do plné pravdy. V církvi tak máme jistotu nejen správného poznání, ale i správného jednání.

 

Žalmista vyjadřuje údiv i úžas nad tím, jak se Bůh stará o člověka. Povýšil ho a dal mu vládnout nad dílem svých rukou (srov. Ž 8). Toto poznání nám dává jistotu, že když Bůh do nás už tolik investoval, nenechá nás napospas nějakému zlu.

 

Pavel nás v Listě Římanům ujišťuje, že milovat je snadné a jednoduché (ačkoli se nám může zdát pravý opak), neboť láska je nám vylita skrze Ducha (Řím 5,5). Toto je jeden z prvních citátů, které jsem se učil před mnoha lety zpaměti. Nauč se ho i ty, hodí se ti v pochybnostech. Anebo při svědectví.

 

A nakonec text z Knihy Přísloví – o Boží moudrosti. Odhaluje zdroj veškeré naší jistoty – Moudrost, které je rozkoší stýkat s lidmi. A jelikož je to Boží moudrost, tak ta se nikdy nezmění a nebude hledat radost jinde. Bude stále s námi, Božími dětmi.

 

Vím, tento text není teologický ani o Nejsvětější Trojici, ale píši to, co mi přináší radost a potěšení. Jsem v rukou milujícího Boha. Pravda víry, která říká, že Bůh je Trojice, mi dokazuje, že láska je jeho jedinečným způsobem bytí, že Bůh nemůže být jiný jako milující. A že k tomu patří také spravedlnost, trest či výchova, je úplně samozřejmé, poněvadž i tyto „věci“ jsou atributy milujícího Otce. A tak se mohu těšit v Hospodinu, neboť jsem v jeho rukách, ať se děje cokoli.

 

Mé pocity mi však často namlouvají něco jiného. Ovšem nesmím dovolit, aby pocity či okolnosti řídily můj život. Potom se totiž začnu stravovat a rozsévat nepokoj a pochybnosti nejen v sobě, ale i v lidech kolem sebe. Potom ztrácím jistotu, jakou jsem měl v Bohu. Pokáním, lítostí, svátostí smíření tu jistotu opět získám. Je to zápas, který budu zřejmě vést až do smrti. Ale doufám, že můj milovaný Bůh nikdy nedovolí, abych ztratil jistotu o tom, že mě miluje.

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk