Proměnění Páně A

Proměnění Páně A

 

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

 

Tuto neděli si můžeme opět lépe připomenout smysluplnou skladbu liturgických čtení. Evangelium (Mt 17,1-9) je událost; druhé čtení (2 Pt 1,16-19) odhaluje její význam; první je završením události ve věčnosti (Dan 7,9-10.13-14). Žalm (Ž 97,1-2.5-6.9) je oslavou zjevujícího se Boha, a verš před evangeliem (Mt 17,5b) je praktickou aplikací. Stojí za to si přečíst tyto texty v uvedeném pořadí a přitom s napětím očekávat, co Bůh čtenáři, tedy tobě, obzvláště položí na srdce.

 

Mně vložil do srdce vědomí jistoty – že nesleduji vymyšlené báje, když věřím Ježíšovi a miluji ho, a že Boží slovo je pro mě neustále jako lampa, která svítí na temném místě.

 

Tento týden se mi po dlouhé době podařilo sednout si s několika kamarády v hospodě na pivo. A neměli jsme řeči jako u piva. V podstatě každé téma, které někdo začal, skončila u Krista. Určitě i proto, že vnímá Ježíše jako nejdůležitější osobu ve svém životě. On mě učí hledět na svět a na to, co se v něm děje (klidně to můžeme často nazývat temnotou), jeho očima. Bylo zážitkem sledovat jednoho z účastníků besedy, který nebyl zvyklý na to, že někdo má na tmu ve světě jiný názor jako jeho oblíbení politici či jiní „šamani“. Další dva se občas radostně usmívali, protože taky milují Ježíše…

 

Proč to uvádím? Protože si dodatečně – při psaní tohoto textu – uvědomuji, jak rozličné způsoby může Bůh použít k tomu, aby se zjevil konkrétnímu člověku. Výsledkem celého sezení byla domluva, že se všichni čtyři budeme scházet – už ne v hospodě – a učit se společně poznávat Boha. Prosím tebe, který tyto řádky právě čteš, pomodli se hned teď za nás čtyři, abychom za setkání dokázali realizovat a vnímat při nich přítomnost Boha…

 

Ježíš je světlem v temnotách. Jeho slovo je světlem v temnotách. Jestliže hledíme na zářícího Ježíše, nemůžeme jeho světlo ukrýt v sobě a přitakávat tmě. Sami se staneme světlem v temnotách – ne vlastní schopností, nýbrž mocí Božího Ducha, který v nás zpřítomňuje Ježíšův život. Proto mu naslouchejme a poslouchejme ho!

 

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze https://dcza.sk